Ärenden relaterade till Bokio Group

Elenor gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Konsumentverket

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Hej!

Jag skulle vilja begära ut ärendena gällande Bokio Group AB / Bokio AB mellan 1 september - 7 september.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Elenor

Konsumentverket

1 Bilaga

  • Attachment

    Bokio 2023 09 01 tom 2023 09 07.csv

    1K Download

Hej,

Det finns inga tillsynsärenden i vår databas på de företagsnamnen.

Däremot finns det 17st anmälningar registrerade på företagsnamnet Bokio under tidsperioden 2023-09-01 tom 2023-09-07.
Bifogar en lista på dessa, se bilaga.
Återkom ifall du vill ta del av någon del av materialet.

Tänk på att vid större utlämningar kan det tillkomma en avgift och vi lämnar inte ut anmälningar utan en sekretessbedömning görs först.

Med vänlig hälsning 
Registraturen 
 
Konsumentverket 
Box 48, 651 02 Karlstad 
Växel: 0771-42 33 00 
www.konsumentverket.se 
www.hallakonsument.se 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor <[Registrators #1973 e-postadress]>
Skickat: den 7 september 2023 12:02
Till: Konsumentverket <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ärenden relaterade till Bokio Group

Hej!

Jag skulle vilja begära ut ärendena gällande Bokio Group AB / Bokio AB mellan 1 september - 7 september.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1973 e-postadress]

Är [Konsumentverket e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Konsumentverket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Hej,

Tack! Jag skulle vilja ta del av materialet.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Elenor

Konsumentverket

Hej,

Vi har försökt att skicka materialet till dig i PDF format men det verkar som att filerna inte kommer fram till dig på grund av att de är för stora, trots att vi har delat upp materialet i mindre och mindre bitar.
Hur stora filer kan du ta emot?
Den senaste PDF filen som vi försökte skicka var endast 8MB.

Med vänlig hälsning 
Registraturen 
 
Konsumentverket 
Box 48, 651 02 Karlstad 
Växel: 0771-42 33 00 
www.konsumentverket.se 
www.hallakonsument.se 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor <[Registrators #1973 e-postadress]>
Skickat: den 18 september 2023 07:48
Till: Konsumentverket <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ärenden relaterade till Bokio Group

Hej,

Tack! Jag skulle vilja ta del av materialet.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Elenor

visa citerade sektioner

Hej,

Förstår. Skulle ni kunna skicka till [email address] ?

Med vänliga hälsningar,

Elenor

Elenor Weijmar,

1 Bilaga