anteckningar, promemorior och allmän kommunikation (e-post, telefonmeddelanden, chattar och liknande) rörande Europeiska unionens samförståndsavtal med Tunisien

Sabrina Winter gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Regeringskansliet

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Regeringskansliet hade inte den begärda informationen.

Till Regeringskansliet,

Jag skulle vilja ta del av anteckningar, promemorior och allmänna meddelanden (e-post, telefonmeddelanden, chattar och liknande) om Europeiska unionens samförståndsavtal med Tunisien som användes på det svenska utrikesdepartementet för att förbereda förhandlingarna, enligt den svenska offentlighets- och sekretesslagen. Jag efterfrågar endast dokument från detta år (2023) fram till idag (18.10.2023). Du kan skicka dem till mig på vilket språk som helst (helst engelska, svenska eller något annat språk fungerar också)

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Winter

Till Regeringskansliet,

Ni har ännu inte svarat på min förfrågan. Jag ber er att göra det utan dröjsmål.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Winter

UD Utlämnandeärenden,

2 Bilagor

Hej Sabrina,

Din begäran har besvarats av Mellanöstern och Nordafrikaenheten på Utrikesdepartementet den 27 oktober 2023. Du fick bifogat besked och mejl ang. din begäran.

Beskedet var att inga handlingar kunde lämnas ut till dig eftersom några allmänna handlingar som omfattas av din begäran inte förvaras hos Utrikesdepartementet. Du fick även svar att information om att samförståndsavtalet inte förhandlades av Europeiska unionens medlemsstater utan upprättades av Europeiska kommissionen.

Med vänlig hälsning,

Kelsea Wallman
Departementssekreterare
Rättssekretariatet
Utrikesdepartementet
10339 Stockholm
Tfn 08-405 56 13
www.regeringen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sabrina Winter <[Registrators #2039 e-postadress]>
Skickat: den 15 november 2023 16:32
Till: FA Registrator <[e-postadress]>
Ämne: Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - anteckningar, promemorior och allmän kommunikation (e-post, telefonmeddelanden, chattar och liknande) rörande Europeiska unionens samförståndsavtal med Tunisien

Till Regeringskansliet,

Ni har ännu inte svarat på min förfrågan. Jag ber er att göra det utan dröjsmål.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Winter

-------------------------------------------------------------------
Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2039 e-postadress]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------