anteckningar, promemorior och allmän kommunikation (e-post, telefonmeddelanden, chattar och liknande) rörande Europeiska unionens samförståndsavtal med Tunisien

Sabrina Winter gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Justitiedepartementet

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Justitiedepartementet hade inte den begärda informationen.

Till Justitiedepartementet,

Jag skulle vilja ta del av anteckningar, promemorior och allmänna meddelanden (e-post, telefonmeddelanden, chattar och liknande) om Europeiska unionens samförståndsavtal med Tunisien som användes på det svenska utrikesdepartementet för att förbereda förhandlingarna, enligt den svenska offentlighets- och sekretesslagen. Jag efterfrågar endast dokument från detta år (2023) fram till idag (07.11.2023). Du kan skicka dem till mig på vilket språk som helst (helst engelska, svenska eller något annat språk fungerar också)

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Sabrina Winter

Arvid Gerge,

Hej,

Du har ställt din begäran, om handlingar som användes på Utrikesdepartementet, till Justitiedepartementet. Vill du egentligen ställa begäran till Utrikesdepartementet?

Med vänlig hälsning

Arvid Gerge
Departementssekreterare
Utrikesdepartementet
Rättssekretariatet
103 39 Stockholm
Tel. 08-4059646
Mobil 0730-420104
[e-postadress]
www.regeringen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sabrina Winter <[Registrators #2038 e-postadress]>
Skickat: den 7 november 2023 17:36
Till: Ju Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - anteckningar, promemorior och allmän kommunikation (e-post, telefonmeddelanden, chattar och liknande) rörande Europeiska unionens samförståndsavtal med Tunisien

Till Justitiedepartementet,

Jag skulle vilja ta del av anteckningar, promemorior och allmänna meddelanden (e-post, telefonmeddelanden, chattar och liknande) om Europeiska unionens samförståndsavtal med Tunisien som användes på det svenska utrikesdepartementet för att förbereda förhandlingarna, enligt den svenska offentlighets- och sekretesslagen. Jag efterfrågar endast dokument från detta år (2023) fram till idag (07.11.2023). Du kan skicka dem till mig på vilket språk som helst (helst engelska, svenska eller något annat språk fungerar också)

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Sabrina Winter

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2038 e-postadress]

Är [Justitiedepartementet e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Justitiedepartementet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Arvid Gerge,

tack för att du påpekade detta. Jag ber om ursäkt för felet. Ja, jag skulle vilja rikta min förfrågan till justitieministeriet och jag är också bekymrad över justitieministeriets kommunikation

Med vänliga hälsningar,

Sabrina Winter

Arvid Gerge,

Hej igen.

Jag frågade dig om du vill vända dig till Utrikesdepartementet. Du skriver "Ja, jag skulle vilja rikta min förfrågan till justitieministeriet".

För undvikande av missförstånd: Vill du vända dig till Utrikesdepartementet eller Justitiedepartementet?

Med vänlig hälsning

Arvid Gerge
Departementssekreterare
Utrikesdepartementet
Rättssekretariatet
103 39 Stockholm
Tel. 08-4059646
Mobil 0730-420104
[e-postadress]
www.regeringen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sabrina Winter <[Registrators #2038 e-postadress]>
Skickat: den 8 november 2023 16:32
Till: Arvid Gerge <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - anteckningar, promemorior och allmän kommunikation (e-post, telefonmeddelanden, chattar och liknande) rörande Europeiska unionens samförståndsavtal med Tunisien

Till Arvid Gerge,

tack för att du påpekade detta. Jag ber om ursäkt för felet. Ja, jag skulle vilja rikta min förfrågan till justitieministeriet och jag är också bekymrad över justitieministeriets kommunikation

Med vänliga hälsningar,

Sabrina Winter

visa citerade sektioner

Jag skulle vilja rikta min begäran till justitieministeriet

JU Utlämnandeärenden, Justitiedepartementet

Hej,

Du har begärt att få ta del av anteckningar, promemorior och allmänna meddelanden (e-post, telefonmeddelanden, chattar och liknande) om Europeiska unionens samförståndsavtal med Tunisien som användes på det svenska utrikesdepartementet för att förbereda förhandlingarna.

Sökningar har gjorts i Justitiedepartementet och det finns inga handlingar som motsvarar begäran.

Med vänliga hälsningar

Elisabeth Norberg
Kanslisekreterare
Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet
Justitiedepartementet
Stockholm
[e-postadress]
www.regeringen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sabrina Winter <[Registrators #2038 e-postadress]>
Skickat: den 7 november 2023 17:36
Till: Ju Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - anteckningar, promemorior och allmän kommunikation (e-post, telefonmeddelanden, chattar och liknande) rörande Europeiska unionens samförståndsavtal med Tunisien

Till Justitiedepartementet,

Jag skulle vilja ta del av anteckningar, promemorior och allmänna meddelanden (e-post, telefonmeddelanden, chattar och liknande) om Europeiska unionens samförståndsavtal med Tunisien som användes på det svenska utrikesdepartementet för att förbereda förhandlingarna, enligt den svenska offentlighets- och sekretesslagen. Jag efterfrågar endast dokument från detta år (2023) fram till idag (07.11.2023). Du kan skicka dem till mig på vilket språk som helst (helst engelska, svenska eller något annat språk fungerar också)

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Sabrina Winter

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2038 e-postadress]

Är [Justitiedepartementet e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Justitiedepartementet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------