Anbud It-konsultförmedlartjänst 2019

Begäran väntar på förtydligande. Om du är Elenor, vänligen logga in för att skicka ett uppföljningsmeddelande.

Hej!

Jag skulle vilja begära ut det vinnande anbudet i denna upphandling från 2019: It-konsultförmedlartjänst med referensnummer: A623.886/2019

Hör av er vid funderingar!

Med vänlig hälsning,

Elenor

registrator.kansli@polisen.se, Polismyndigheten

Detta är ett automatsvar från Polismyndigheten. Vi har mottagit ditt
e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till
fredag. Om ditt ärende är akut, ring 112 eller uppsök närmaste
polisstation.

 

This is an automatic reply. We have received your e-mail. This mailbox
will be opened during office hours every weekday, Monday to Friday.

In emergency, call 112 or visit the nearest police station.

Vad händer med mitt e-brev till Polismyndigheten?

Om du skickar ett e-brev till Polismyndigheten blir det som huvudregel
allmän handling hos Polismyndigheten. Ditt brev diarieförs och bevaras
eller gallras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och
arkivlagstiftningens regler.

Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifter i handlingen
komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte
omfattas av sekretess.

Varför behandlas personuppgifter?

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna
utföra sina uppgifter, och för att leva upp till kraven i
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen,
arkivlagstiftningen och förvaltningslagen. Den personuppgiftsbehandling
som krävs för att hantera inkommande e-brev följer reglerna i EU:s
dataskyddsförordning.

Beroende på vad ditt ärende gäller kan dina personuppgifter behandlas för
andra ändamål som har koppling till Polismyndighetens verksamhet.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifter som inte ingår i allmänna handlingar sparas bara så länge
de är nödvändiga för det aktuella ändamålet.

Dina rättigheter

På [1]https://polisen.se/personuppgifter/ratti... kan du läsa mer om
dina rättigheter och om hur Polismyndighetens behandlar personuppgifter.

 

References

Visible links
1. https://polisen.se/personuppgifter/ratti...

Hej!

Har ni tagit emot min begäran?

Ha det fint,
Elenor

registrator.kansli@polisen.se, Polismyndigheten

Detta är ett automatsvar från Polismyndigheten. Vi har mottagit ditt
e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till
fredag. Om ditt ärende är akut, ring 112 eller uppsök närmaste
polisstation.

 

This is an automatic reply. We have received your e-mail. This mailbox
will be opened during office hours every weekday, Monday to Friday.

In emergency, call 112 or visit the nearest police station.

Vad händer med mitt e-brev till Polismyndigheten?

Om du skickar ett e-brev till Polismyndigheten blir det som huvudregel
allmän handling hos Polismyndigheten. Ditt brev diarieförs och bevaras
eller gallras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och
arkivlagstiftningens regler.

Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifter i handlingen
komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte
omfattas av sekretess.

Varför behandlas personuppgifter?

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna
utföra sina uppgifter, och för att leva upp till kraven i
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen,
arkivlagstiftningen och förvaltningslagen. Den personuppgiftsbehandling
som krävs för att hantera inkommande e-brev följer reglerna i EU:s
dataskyddsförordning.

Beroende på vad ditt ärende gäller kan dina personuppgifter behandlas för
andra ändamål som har koppling till Polismyndighetens verksamhet.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifter som inte ingår i allmänna handlingar sparas bara så länge
de är nödvändiga för det aktuella ändamålet.

Dina rättigheter

På [1]https://polisen.se/personuppgifter/ratti... kan du läsa mer om
dina rättigheter och om hur Polismyndighetens behandlar personuppgifter.

 

References

Visible links
1. https://polisen.se/personuppgifter/ratti...

it-avdelningen.kansli@polisen.se, Polismyndigheten

6 Bilagor

Hej!

 

Vänligen se bifogat, Polismyndighetens svar på er begäran om allmän
handling.

 

 

Med vänlig hälsning,
It-avdelningen/Avdelningskansliet
[1][e-postadress]

Polismyndigheten
Box 122 56
106 75  STOCKHOLM
Telefon till polisen: 114 14

[2]cid:image001.jpg@01D7263C.361DE0E0

Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är
nödvändigt.

[3]polisen.se

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Elenor <[4][Registrators #2032 e-postadress]>

Skickat: den 1 november 2023 11:13

Till: Polismyndigheten registrator kansli
<[5][Polismyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Anbud
It-konsultförmedlartjänst 2019

 

Detta är ett meddelande från en extern avsändare. Öppna inte länkar och
bilagor om du är osäker på innehållet.

 

 

Hej!

 

Jag skulle vilja begära ut det vinnande anbudet i denna upphandling från
2019: It-konsultförmedlartjänst med referensnummer: A623.886/2019

 

Hör av er vid funderingar!

 

Med vänlig hälsning,

 

Elenor

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[6]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[7][Registrators #2032 e-postadress]

 

Är [8][Polismyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Polismyndigheten? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[9][e-postadress]:

[10]https://handlingar.se/change_request/new...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[11]https://handlingar.se/help/officers

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
3. https://polisen.se/
4. mailto:[Registrators #2032 e-postadress]
5. mailto:[Polismyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]
6. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
7. mailto:[Registrators #2032 e-postadress]
8. mailto:[Polismyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]
9. mailto:[e-postadress]
10. https://handlingar.se/change_request/new...
11. https://handlingar.se/help/officers