Allvarliga brister i lagrummet?

Uppenbar Pseudonym gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Försäkringskassan

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Försäkringskassan ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Uppenbar Pseudonym

Till Försäkringskassan,

Jag har nyligen upptäckt och börjat granska ert lagrum, se

Jag har redan efter 10 min hittat följande brist:
https://lagrummet.forsakringskassan.se/d... hänvisar till FKFS 2017:01 men den finns öht inte i lagrummet (se https://lagrummet.forsakringskassan.se/f...).

En snabb sökning på google gav inte heller något resultat.

Jag undrar därför:
* var är FKFS 2017:01? Skulle ni kunna hitta den och lägga upp den och länka till den?
* har någon extern revision av ert lagrum gjorts? När och av vem och kan jag få ut den? Om ingen sådan gjorts, är det inplanerat för att säkerställa att lagrummet är korrekt, pålitligt och ger medborgarna en god möjlighet att ta del av era föreskrifter?
* vem är överst ansvarig för lagrummet?
* är den här bristen av en så allvarlig karaktär att det krävs åtgärder internt eller att FK anmäler sig själv? Om ja, då önskar jag begära ut den när sådan gjorts. Om inte, hur ska jag som medborgare kunna känna mig trygg med att det är god ordning på myndighetsutövandet inkl. hantering och publicering av myndighetens egna föreskrifter?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Uppenbar Pseudonym

Till Försäkringskassan,

Jag väntar på bekräftelse att ni mottagit ärendet. Enligt lag måste ni svara skyndsamt och ni är nu sena i detta ärende.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym