Underlag för dataportal.se

Uppenbar Pseudonym made this Freedom of Information request to Authority For Digital Management

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Uppenbar Pseudonym

Till Myndigheten för digital förvaltning,

Jag skulle vilja läsa handlingar och underlag som har med dataportal.se att göra. Jag vill gärna ha projektplan, projektrapport, designdokument, kravinsamling, etc. så jag kan följa besluten som ledde fram till det jag ser idag på dataportal.se.

Jag vill även ha underlag på hur processen ser ut för att en datamängd ska nå dataportalen.
Är det någon typ av människoutvärdering inkopplat? Om inte, varför inte?
Hur säkerställer vi att dataportalen in bara fylls av skräpdata som ingen verkar bry sig om?
Gallras datamängder som inte håller måttet? Hur ser gallringsprocessen ut isf?

Har portalen upphandlas av en extern leverantör vill jag gärna se dokument rörande upphandlingen.

Om en förstudie har gjorts vill jag gärna ha ut den också.

Jag önskar även veta vem som är ansvarig för dataportal.se i chefledet så jag kan kontakta personen baserat på vad jag läser i underlagen och ställa följdfrågor som t.ex. dem härunder om jag inte själv lyckas hitta svaren.

Bakgrund:
* Jag undrar används CKAN? Om inte, har den programvaran utvärderats?
* Varför finns dataportalens UI bara på svenska + engelska? Varför just dessa språk? Vi har en språklag i sverige, har den beaktats? Arabiska tex är andra största språket numera i Sverige om jag förstått rätt, varför finns inte det att välja på?
* Jag undrar varför datamängderna som delas i portalen inte går att hitta enkelt om tex en kines eller amerikan vill hitta rätt datamängd. I dagsläget finns inga taggar eller sökning via länkar till en graf där ett koncept beskrivs på flera språk. Tex skulle man för varje datamängd med vandringsleder kunna länka till https://www.wikidata.org/wiki/Q2143825 så att vem som helst enkelt kan hitta baserad på en graf istället för fritextsökning på svenska. Fritextsökning är ett kasst sätt att leta i nålar i en höstack. Vad gör jag tex om en kommun väljer att kalla leder för "vandrings rutter" får jag upp den då om jag söker på sidan med frasen "vandringsled"?
* Jag undrar även om några studieresor eller besök har gjorts till andra länder för att ta fram best practice och do's/do'nt's i ett förstudie innan projektet genomfördes.
* Jag undrar även varför ni inte ställer krav innan information tillåts att delas via portalen. Jag ser många datamängder där inga finns att kontakta, där data inte finns att ladda ner, där licens inte har angetts, etc. Det ger ett oprofessionellt och oseriöst intryck på mig som datakonsument när jag bläddrar igenom portalen som den ser ut idag.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

DIGG - Registrator, Authority For Digital Management

Hej,
Tack för ditt meddelande.

Begäran om allmän handling har förtur och vi hanterar alla sådana skyndsamt. Vi har skickat din begäran vidare till den del av verksamheten som är informationsägare av de handlingar du begär.
På grund av omfattningen av begäran kommer vi återkomma med ett svar under onsdag eftermiddag.

Med vänlig hälsning | Kind regards,

Registrator | Enheten för kundservice
Registrar | Customer service unit

Digg – Myndigheten för digital förvaltning
Agency for Digital Government

+46 771 11 44 00 | www.digg.se

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Med vänlig hälsning | Kind regards,

Sara Svedin
Administratör | Enheten för kundservice
Administrative Officer | Customer service unit

Digg – Myndigheten för digital förvaltning
Agency for Digital Government

+46 771 11 44 00 | www.digg.se

Så här behandlar vi dina personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1955 e-postadress]>
Skickat: den 24 juli 2023 12:03
Till: DIGG - Registrator <[DIGG e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Underlag för dataportal.se

Till Myndigheten för digital förvaltning,

Jag skulle vilja läsa handlingar och underlag som har med dataportal.se att göra. Jag vill gärna ha projektplan, projektrapport, designdokument, kravinsamling, etc. så jag kan följa besluten som ledde fram till det jag ser idag på dataportal.se.

Jag vill även ha underlag på hur processen ser ut för att en datamängd ska nå dataportalen.
Är det någon typ av människoutvärdering inkopplat? Om inte, varför inte?
Hur säkerställer vi att dataportalen in bara fylls av skräpdata som ingen verkar bry sig om?
Gallras datamängder som inte håller måttet? Hur ser gallringsprocessen ut isf?

Har portalen upphandlas av en extern leverantör vill jag gärna se dokument rörande upphandlingen.

Om en förstudie har gjorts vill jag gärna ha ut den också.

Jag önskar även veta vem som är ansvarig för dataportal.se i chefledet så jag kan kontakta personen baserat på vad jag läser i underlagen och ställa följdfrågor som t.ex. dem härunder om jag inte själv lyckas hitta svaren.

Bakgrund:
* Jag undrar används CKAN? Om inte, har den programvaran utvärderats?
* Varför finns dataportalens UI bara på svenska + engelska? Varför just dessa språk? Vi har en språklag i sverige, har den beaktats? Arabiska tex är andra största språket numera i Sverige om jag förstått rätt, varför finns inte det att välja på?
* Jag undrar varför datamängderna som delas i portalen inte går att hitta enkelt om tex en kines eller amerikan vill hitta rätt datamängd. I dagsläget finns inga taggar eller sökning via länkar till en graf där ett koncept beskrivs på flera språk. Tex skulle man för varje datamängd med vandringsleder kunna länka till https://www.wikidata.org/wiki/Q2143825 så att vem som helst enkelt kan hitta baserad på en graf istället för fritextsökning på svenska. Fritextsökning är ett kasst sätt att leta i nålar i en höstack. Vad gör jag tex om en kommun väljer att kalla leder för "vandrings rutter" får jag upp den då om jag söker på sidan med frasen "vandringsled"?
* Jag undrar även om några studieresor eller besök har gjorts till andra länder för att ta fram best practice och do's/do'nt's i ett förstudie innan projektet genomfördes.
* Jag undrar även varför ni inte ställer krav innan information tillåts att delas via portalen. Jag ser många datamängder där inga finns att kontakta, där data inte finns att ladda ner, där licens inte har angetts, etc. Det ger ett oprofessionellt och oseriöst intryck på mig som datakonsument när jag bläddrar igenom portalen som den ser ut idag.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1955 e-postadress]

Är [DIGG e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Myndigheten för digital förvaltning? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

DIGG - Registrator, Authority For Digital Management

Hej,
Jag vill meddela att vi arbetar med att ta fram den information du efterfrågat.
Vi återkommer inom kort med ett svar inom de närmsta dagarna.

Med vänlig hälsning | Kind regards,

Registrator | Enheten för kundservice
Registrar | Customer service unit

Digg – Myndigheten för digital förvaltning
Agency for Digital Government

+46 771 11 44 00 | www.digg.se

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Med vänlig hälsning | Kind regards,

Sara Svedin
Administratör | Enheten för kundservice
Administrative Officer | Customer service unit

Digg – Myndigheten för digital förvaltning
Agency for Digital Government

+46 771 11 44 00 | www.digg.se

Så här behandlar vi dina personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1955 e-postadress]>
Skickat: den 24 juli 2023 12:03
Till: DIGG - Registrator <[DIGG e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Underlag för dataportal.se

Till Myndigheten för digital förvaltning,

Jag skulle vilja läsa handlingar och underlag som har med dataportal.se att göra. Jag vill gärna ha projektplan, projektrapport, designdokument, kravinsamling, etc. så jag kan följa besluten som ledde fram till det jag ser idag på dataportal.se.

Jag vill även ha underlag på hur processen ser ut för att en datamängd ska nå dataportalen.
Är det någon typ av människoutvärdering inkopplat? Om inte, varför inte?
Hur säkerställer vi att dataportalen in bara fylls av skräpdata som ingen verkar bry sig om?
Gallras datamängder som inte håller måttet? Hur ser gallringsprocessen ut isf?

Har portalen upphandlas av en extern leverantör vill jag gärna se dokument rörande upphandlingen.

Om en förstudie har gjorts vill jag gärna ha ut den också.

Jag önskar även veta vem som är ansvarig för dataportal.se i chefledet så jag kan kontakta personen baserat på vad jag läser i underlagen och ställa följdfrågor som t.ex. dem härunder om jag inte själv lyckas hitta svaren.

Bakgrund:
* Jag undrar används CKAN? Om inte, har den programvaran utvärderats?
* Varför finns dataportalens UI bara på svenska + engelska? Varför just dessa språk? Vi har en språklag i sverige, har den beaktats? Arabiska tex är andra största språket numera i Sverige om jag förstått rätt, varför finns inte det att välja på?
* Jag undrar varför datamängderna som delas i portalen inte går att hitta enkelt om tex en kines eller amerikan vill hitta rätt datamängd. I dagsläget finns inga taggar eller sökning via länkar till en graf där ett koncept beskrivs på flera språk. Tex skulle man för varje datamängd med vandringsleder kunna länka till https://www.wikidata.org/wiki/Q2143825 så att vem som helst enkelt kan hitta baserad på en graf istället för fritextsökning på svenska. Fritextsökning är ett kasst sätt att leta i nålar i en höstack. Vad gör jag tex om en kommun väljer att kalla leder för "vandrings rutter" får jag upp den då om jag söker på sidan med frasen "vandringsled"?
* Jag undrar även om några studieresor eller besök har gjorts till andra länder för att ta fram best practice och do's/do'nt's i ett förstudie innan projektet genomfördes.
* Jag undrar även varför ni inte ställer krav innan information tillåts att delas via portalen. Jag ser många datamängder där inga finns att kontakta, där data inte finns att ladda ner, där licens inte har angetts, etc. Det ger ett oprofessionellt och oseriöst intryck på mig som datakonsument när jag bläddrar igenom portalen som den ser ut idag.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1955 e-postadress]

Är [DIGG e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Myndigheten för digital förvaltning? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

DIGG - Registrator, Authority For Digital Management

3 Attachments

Vänligen se bifogade bilagor, 4, 5 och 6.

 

 

Med vänlig hälsning | Kind regards,

 

Registrator | Enheten för kundservice

Registrar | Customer service unit

 

Digg – Myndigheten för digital förvaltning

Agency for Digital Government

 

+46 771 11 44 00 | [1]www.digg.se

 

[2]Så här behandlar vi dina personuppgifter

 

References

Visible links
1. http://www.digg.se/
2. https://www.digg.se/om-oss/sa-behandlas-...

DIGG - Registrator, Authority For Digital Management

3 Attachments

Hej,

Här kommer vårt svar samt de handlingar du efterfrågat.

För att vara extra tydliga har vi valt att besvara dina frågor i tur och
ordning, vänligen se nedan.

Observera att bilagorna skickas i separata mejl på grund av storleken. I
detta mejl medföljer bilaga 1, 2 och 3.

 

 

Till Myndigheten för digital förvaltning,

 

Jag skulle vilja läsa handlingar och underlag som har med dataportal.se
att göra. Jag vill gärna ha projektplan, projektrapport, designdokument,
kravinsamling, etc. så jag kan följa besluten som ledde fram till det jag
ser idag på dataportal.se.

 

Svar:

Flera olika överlappande uppdrag och projekt har haft och har en påverkan
på utvecklingen av Sveriges dataportal och dess tillhörande community,
dock på olika sätt. Dessa kan ses som kompletterande finansiering till
Diggs anslag kopplade till Sveriges dataportal. Projektplanering,
designdokument eller designunderlag är idag arbetsmaterial och en del av
vårt agila arbetssätt, genom att utvecklingsbehov konkretiseras löpande
som tickets i våran Jiratavla, samt i våra konsulters arbetsprocesser (se
mer info längre ned). Här är en sammanställning av de uppdrag och projekt
som har påverkat arbetet med dataportalen sedan Digg startades, inklusive
en kommentar om den övergripande relevansen för utvecklingen av
dataportalen:

 

• 2018 - Digg startar (och dess instruktion)

◦ Digg övertog oppnadata.se av Riksarkivet och fick inskrivet i sin
[1]instruktion att man ska främja öppen och datadriven innovation
(se 6 §, punkt 2) samt att man ska publicera en förteckning över
data som gjorts tillgängliga (se 6a §).
◦ [2]www.oppnadata.se är idag ersatt av dataportal.se.
◦ För mer information om årlig budget och resultat, se [3]Diggs
årsredovisningar.

• 2019 – 2020: [4]Uppdrag att öka den offentliga förvaltningens förmåga
att tillgängliggöra öppna data, bedriva öppen och datadriven
innovation samt använda artificiell intelligens (AI)

◦ Relevans för dataportalen:  I detta regeringsuppdrag genomfördes
bl.a. utvecklingen av en ny plattform, [5]www.dataportal.se,
inkl. ny funktionalitet för API:er, specifikationer, begrepp mm.
Efter en period i betaläge så lanserades dagens dataportal och
oppnadata.se släcktes samtidigt. Läs mer i [6]slutrapporten och i
[7]delrapporten.

 

• 2019 - 2023: Byggblock API-hantering, en del av [8]Uppdrag att
etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för
informationsutbyte

◦ Relevans för dataportalen: Byggblock API hantering har bl.a. i
uppdrag att etablera en nationell API-katalog samt att utveckla
ett community som stöd. Detta realiseras som en del av Sveriges
dataportal. Byggblock API bidrar även löpande till olika
[9]rekommendationer kopplade till tillgängliggörande av data.
◦ Mer information finns bl.a. i denna [10]delrapport (se 2.2.2.1),
denna [11]slutrapport (se 1.2.6, sid 19), samt i denna
[12]slutrapport från fortsättningsprojektet (se 3.2.2).

• 2019 - 2023: Nationella grunddata, en del av [13]Uppdrag att etablera
en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte

◦ Relevans för dataportalen: Nationella grunddata (som både kan
vara öppna data och data som delas kontrollerat) kommer att
publiceras på Sveriges dataportal och ska enkelt kunna sökas ut.
Arbetet inom grunddata har också bidragit till de av Digg
framtagna [14]Nationella principerna för tillgängliggörande av
information och [15]Vägledning för tillgängliggörande av
information.
◦ Mer information finns bl.a. i denna [16]delrapport (se 2.2.2.1),
denna [17]slutrapport (se 1.2.6, sid 19), samt i denna
[18]slutrapport från fortsättningsprojektet (se 3.2.2).

• 2021 – 2022: Internt projekt för byte av dataportalens CMS

◦ Relevans för dataportalen: I och med Schrems II domen genomfördes
en utredning kring nuvarande system på Digg. Detta fick till
följd att ett beslut togs om att avveckla dataportalens
befintliga CMS (Episerver) och att migrera till ett nytt CMS
(Strapi). Detta fick till följd att det under ett par månaders
tid inte gick att publicera ny information på dataportalen eller
att göra större förändringar.
◦ Beslut för avvecklingen av Episerver är bifogade, se bilaga 1 och
2.

• 2021 – 2022: [19]Uppdrag att främja delning och nyttiggörande av data

◦ Relevans för dataportalen: Inom detta uppdrag genomfördes bl.a.
en vidareutveckling av Sveriges dataportal till att bli en
digital arena, och för detta lanseras [20]beta.dataportal.se som
ett första steg där nya inslag är bl.a. information om öppen
källkod och Offentlig AI, samt en förbättrad teknisk struktur för
headless struktur i vårt content management system Strapi som
infördes parallellt med detta uppdrag. Under denna period läggs
också resurser på att vidareutveckla communityt. Arbetet med
offentlig AI utfördes som ett samarbete med regeringsuppdraget
Uppdrag att främja offentlig förvaltnings förmåga att använda
artificiell intelligens, se länk till dess [21]slutrapport.
◦ Mer information om uppdraget finns i [22]slutrapporten och i
medföljande bilagor.
◦ Särskilt om bilaga 1: Angående frågan nedan om
”människoutvärdering” så kan man [23]i denna bilaga läsa om
resultaten från den användarutvärdering som gjordes kring den
digitala arenan.
◦ Notering: I slutrapportens kapitel 4 finns information om vilka
resurser som beräknas krävas framöver för Sveriges dataportal.  

• 2021-2023: [24]Uppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur
för kompetensförsörjning och livslångt lärande, samt delprojektet
”Sänkta trösklar för datadelning”

◦ Relevans för dataportalen: Resultaten från detta uppdrag (t.ex.
tillgängliggjorda data, begrepp och specifikationer) ska
publiceras på Sveriges dataportal och följa av Digg givna
rekommendationer. Inom detta uppdrag skulle även särskilda
ansökningar av delprojekt göras hos Vinnova. Diggs föreslagna
delprojekt ”Sänkta trösklar för datadelning” fick godkänd
finansiering 2022 - 2023.
◦ Diggs delprojekt ”Sänkta trösklar” har bl.a. resulterat i
utveckling av en ”delad metadatakatalog”, [25]läs mer här. Detta
bygger på en tidigare förstudie om ”[26]Tekniska förutsättningar
för öppna data” från 2022. Diggs projektansökan och Vinnovas
beviljande finns som bifogade filer, se bilaga 3 och 4.
◦ Delprojektet Sänkta trösklar bidrar även till det löpande arbetet
med att vidareutveckla användbarheten på [27]betaversionen av
Sveriges dataportal (som utvecklades inom datauppdraget) utifrån
användarfeedback och identifierade förbättringsbehov och Diggs
nya webbstrategi (lanserad juni 2023), vilket även inkluderade
användartester. Vi kommer att bjuda in till dialog och synpunkter
kring prototypen på den vidareutvecklad betaversion av Sveriges
dataportal.se under tidig höst 2023.

 

• 2023 – 2024: [28]Uppdrag att ansvara för genomförandet av Open Data
Charters stadga

◦ Relevans för Sveriges dataportal: Open data charter består av ett
antal principer för öppen datadelning, och något som särskilt kan
komma att påverka utvecklingen av dataportalen är deras uttalade
fokus på transparens och demokrati. Arbetet som påverkar
dataportalen kommer att påbörjas hösten 2023 och därför finns
inga projektplaner framtagna ännu.
◦ Se [29]nyhet om att Sverige ansluter sig till IODC och att Digg
ges ansvaret för detta. Inför detta genomfördes även en förstudie
om IODC som en del av datauppdraget, se [30]bilaga 2 i uppdragets
slutrapport.
◦ Övrig information: Eventuell vidareutveckling av dataportalen ur
detta perspektiv kommer att baseras på den förbättrade
betaversionen av dataportalen som just nu tas fram (se
information under projektet Sänkta trösklar).

• 2023 - 2024: Byggblock metadata, en del av [31]Uppdrag att etablera en
förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte

◦ Relevans för dataportalen: Sveriges dataportal är en
metadataportal, och vidareutveckling kopplat till
metadatahantering planeras, t.ex. förbättringar kring
sökfunktionen. Den slutliga möjliga omfattningen och inriktningen
kommer dock att specificeras genom årets budgetpropp.
◦ Läs mer i [32]slutrapporten (se 3.2.9).

• Framtid? Förslag för [33]Genomförande av EU:s
dataförvaltningsförordning

Digg och Sveriges dataportal nämns i detta förslag på två olika sätt; 1)
Digg föreslås bli ett ”Behörigt organ” (se 4.6, särskilt 4.6.6, samt
8.1.1), och 2) Sveriges dataportal föreslås bli en ”Gemensam
informationspunkt” (se 4.7 samt 8.1.2).

 

 

Jag vill även ha underlag på hur processen ser ut för att en datamängd ska
nå dataportalen.

Är det någon typ av människoutvärdering inkopplat? Om inte, varför inte?

 

Svar: Processen för att tillgängliggöra en datamängd på Sveriges
dataportalen finns beskriven i följande rekommendationer på digg.se
[34]Öppna upp och dela data via Sveriges dataportal (digg.se)

Vi har lite svårt att förstå vad som menas med ”människoutvärdering”, men
Rekommendationen för att tillgängliggöra information innehåller ett
avsnitt om att ”Främja användardialog”. I övrigt arbetar teamet kring
dataportalen även kontinuerligt med att identifiera behov genom dialog med
användare på olika sätt, samt genom att följa behov som framkommer på
dataportalens community. Se t.ex. information i bilaga 1 i datauppdraget.

 

Hur säkerställer vi att dataportalen in bara fylls av skräpdata som ingen
verkar bry sig om?

Gallras datamängder som inte håller måttet? Hur ser gallringsprocessen ut
isf?

 

Svar: Digg har inga befogenheter att gallra ut data som upplevs som
”skräpdata” eftersom det är dataägarna som är ansvariga för sina
tillgängliggjorda data, och även att uppfylla uppsatta villkor:
[35]Villkor för att tillgängliggöra data via Sveriges Dataportal -
Sveriges Dataportal.

 

Har portalen upphandlas av en extern leverantör vill jag gärna se dokument
rörande upphandlingen.

 

Svar: För arbetet med Sveriges dataportal anlitas två olika konsultfirmor,
en firma som arbetar med förvaltning och utveckling av själva den
bakomliggande metadatakatalogen, och en firma som arbetar med förvaltning
och utveckling av webblösningen. Digg är dock alltid beställare av det
arbete som ska utföras. Och eftersom dataportalen (för Diggs räkning)
alltid har funnits som publicerad webbtjänst, så är ingen ren nyutveckling
upphandlad.

• Sedan 2018 har Metasolutions hanterat metadatakatalogen, och fick ett
förnyat förtroende genom en ny upphandling 2022. Denna upphandling
genomfördes genom en avropsförfrågan mot Kammarkollegiets ramavtal.
Avropsförfrågan och det slutliga avtalet från denna upphandling finns
som bifogade filer, se bilaga 5 och 6.
• För webbdelen (inkl. community) påbörjade vi en ny öppen upphandling i
slutet av 2022 vilket resulterade i ett vi nu under våren har bytt
konsultfirma från KnowIT Experience Norrland AB (som haft sitt uppdrag
från 2018) till Digitalist AB. Det nya avtalet blev klart i april och
arbetet lämnades över till Digitalist precis innan semestern. Läs
Digitalist egen [36]nyhet om avtalet. Anbudsförfrågan och det slutliga
avtalet från denna upphandling, samt ett tilläggsavrop för drift av
communityt finns som bifogade filer, se bilaga 7, 8 och 9.

 

 

Om en förstudie har gjorts vill jag gärna ha ut den också.

 

Svar: Se sammanställningen av uppdrag och projekt, för olika förstudier
bedrivs ibland i ett regeringsuppdrag och leder till del av ett senare
regeringsuppdrag, t.ex. arbetet kring Open Data Charter.

 

Jag önskar även veta vem som är ansvarig för dataportal.se i chefledet så
jag kan kontakta personen baserat på vad jag läser i underlagen och ställa
följdfrågor som t.ex. dem härunder om jag inte själv lyckas hitta svaren.

 

Svar: Ansvaret för Sveriges dataportal ligger på Enheten för datadelning
där Joakim Nyström är chef sedan våren 2023. Han kan nås via
[37][e-postadress]. Den föregående ansvariga chefen för dataportalen var
Evelina Mikaelson som dock slutade på Digg i dec 2022.

Produktägare för Sveriges dataportal från jan 2023 är Josefin Lassinantti,
som också kan nås via [38][e-postadress].

 

 

 

Med vänlig hälsning | Kind regards,

 

Registrator | Enheten för kundservice

Registrar | Customer service unit

 

Digg – Myndigheten för digital förvaltning

Agency for Digital Government

 

+46 771 11 44 00 | [39]www.digg.se

 

[40]Så här behandlar vi dina personuppgifter

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[41][Registrators #1955 e-postadress]>
Skickat: den 24 juli 2023 12:03
Till: DIGG - Registrator <[42][DIGG e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Underlag för dataportal.se

 

Till Myndigheten för digital förvaltning,

 

Jag skulle vilja läsa handlingar och underlag som har med dataportal.se
att göra. Jag vill gärna ha projektplan, projektrapport, designdokument,
kravinsamling, etc. så jag kan följa besluten som ledde fram till det jag
ser idag på dataportal.se.

 

Jag vill även ha underlag på hur processen ser ut för att en datamängd ska
nå dataportalen.

Är det någon typ av människoutvärdering inkopplat? Om inte, varför inte?

Hur säkerställer vi att dataportalen in bara fylls av skräpdata som ingen
verkar bry sig om?

Gallras datamängder som inte håller måttet? Hur ser gallringsprocessen ut
isf?

 

Har portalen upphandlas av en extern leverantör vill jag gärna se dokument
rörande upphandlingen.

 

Om en förstudie har gjorts vill jag gärna ha ut den också.

 

Jag önskar även veta vem som är ansvarig för dataportal.se i chefledet så
jag kan kontakta personen baserat på vad jag läser i underlagen och ställa
följdfrågor som t.ex. dem härunder om jag inte själv lyckas hitta svaren.

 

Bakgrund:

* Jag undrar används CKAN? Om inte, har den programvaran utvärderats?

* Varför finns dataportalens UI bara på svenska + engelska? Varför just
dessa språk? Vi har en språklag i sverige, har den beaktats? Arabiska tex
är andra största språket numera i Sverige om jag förstått rätt, varför
finns inte det att välja på?

* Jag undrar varför datamängderna som delas i portalen inte går att hitta
enkelt om tex en kines eller amerikan vill hitta rätt datamängd. I
dagsläget finns inga taggar eller sökning via länkar till en graf där ett
koncept beskrivs på flera språk. Tex skulle man för varje datamängd med
vandringsleder kunna länka till [43]https://www.wikidata.org/wiki/Q2143825
så att vem som helst enkelt kan hitta baserad på en graf istället för
fritextsökning på svenska. Fritextsökning är ett kasst sätt att leta i
nålar i en höstack. Vad gör jag tex om en kommun väljer att kalla leder
för "vandrings rutter" får jag upp den då om jag söker på sidan med frasen
"vandringsled"?

* Jag undrar även om några studieresor eller besök har gjorts till andra
länder för att ta fram best practice och do's/do'nt's i ett förstudie
innan projektet genomfördes.

* Jag undrar även varför ni inte ställer krav innan information tillåts
att delas via portalen. Jag ser många datamängder där inga finns att
kontakta, där data inte finns att ladda ner, där licens inte har angetts,
etc. Det ger ett oprofessionellt och oseriöst intryck på mig som
datakonsument när jag bläddrar igenom portalen som den ser ut idag.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

 

Uppenbar Pseudonym

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[44]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[45][Registrators #1955 e-postadress]

 

Är [46][DIGG e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Myndigheten för digital förvaltning? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[47][e-postadress]:

[48]https://handlingar.se/change_request/new...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[49]https://handlingar.se/help/officers

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och...
2. http://www.oppnadata.se/
3. https://www.digg.se/om-oss/vart-uppdrag#...
4. https://www.regeringen.se/regeringsuppdr...
5. http://www.dataportal.se/
6. https://www.digg.se/analys-och-uppfoljni...
7. https://www.digg.se/analys-och-uppfoljni...
8. https://www.regeringen.se/regeringsuppdr...
9. https://www.digg.se/regler-och-rekommend...
10. https://www.digg.se/analys-och-uppfoljni...
11. https://www.digg.se/analys-och-uppfoljni...
12. https://www.digg.se/analys-och-uppfoljni...
13. https://www.regeringen.se/regeringsuppdr...
14. https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...
15. https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...
16. https://www.digg.se/analys-och-uppfoljni...
17. https://www.digg.se/analys-och-uppfoljni...
18. https://www.digg.se/analys-och-uppfoljni...
19. https://www.regeringen.se/regeringsuppdr...
20. https://beta.dataportal.se/
21. https://www.digg.se/analys-och-uppfoljni...
22. https://www.digg.se/analys-och-uppfoljni...
23. https://www.digg.se/download/18.6e4b6598...
24. https://www.regeringen.se/regeringsuppdr...
25. https://www.digg.se/om-oss/nyheter/nyhet...
26. https://www.digg.se/analys-och-uppfoljni...
27. https://beta.dataportal.se/
28. https://www.digg.se/ledning-och-samordni...
29. https://www.digg.se/om-oss/nyheter/nyhet...
30. https://www.digg.se/download/18.6e4b6598...
31. https://www.regeringen.se/regeringsuppdr...
32. https://www.digg.se/analys-och-uppfoljni...
33. https://www.regeringen.se/rattsliga-doku...
34. https://www.digg.se/regler-och-rekommend...
35. https://www.dataportal.se/om-webbplatsen...
36. https://www.digitalist.se/blogg/digitali...
37. mailto:[e-postadress]
38. mailto:[e-postadress]
39. http://www.digg.se/
40. https://www.digg.se/om-oss/sa-behandlas-...
41. mailto:[Registrators #1955 e-postadress]
42. mailto:[DIGG e-postadress för begäran om allmän handling]
43. https://www.wikidata.org/wiki/Q2143825
44. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
45. mailto:[Registrators #1955 e-postadress]
46. mailto:[DIGG e-postadress för begäran om allmän handling]
47. mailto:[e-postadress]
48. https://handlingar.se/change_request/new...
49. https://handlingar.se/help/officers

DIGG - Registrator, Authority For Digital Management

3 Attachments

Vänligen se bifogade bilagor, 7, 8 och 9.

 

 

Med vänlig hälsning | Kind regards,

 

Registrator | Enheten för kundservice

Registrar | Customer service unit

 

Digg – Myndigheten för digital förvaltning

Agency for Digital Government

 

+46 771 11 44 00 | [1]www.digg.se

 

[2]Så här behandlar vi dina personuppgifter

 

References

Visible links
1. http://www.digg.se/
2. https://www.digg.se/om-oss/sa-behandlas-...