Öppna geodata för förskolor i annat format

Björn Hagström made this Freedom of Information request to Statistics Sweden

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was refused by Statistics Sweden.

Till Statistiska Centralbyrån,

Hej,

Jag skulle vilja veta vad det skulle innebära att få informationen om förskolor ni har på https://www.scb.se/vara-tjanster/oppna-d... i ett lättare format som csv eller xls? Detta är en begäran om vidareutnyttjande enligt datalagen.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Björn Hagström

Statistics Sweden

2 Attachments

 

Hej Björn

 

Det är Skolverket som förser SCB med adresslistor, dessa adresslistor
ligger på Skolverkets hemsida.

Du hittar även från SCB sida till Skolverket. Nedan visar jag dig vägen
till vart du kan hämta hem det gratis.

 

1)   Gå in på denna länk
[1]https://www.scb.se/lamna-uppgifter/under...

2)   Tyck på sedan på länken Skolenhetsregistret – Skolverket.  

 

 

3)   Skrolla ner till rubrik och tryck på blå länken så öppnas Excel
dokument med alla skolor. Första fliken är Förskoleklasser.

 

 

 

Hoppas detta har varit till din hjälp.

 

Har du flera frågor är du välkommen att kontakta mig igen.

 

 

Med vänliga hälsningar

Tina Svahn

Social statistik och analys

Uppdragstjänster

SCB, statistikmyndigheten

Klostergatan 23, Örebro

010-479 66 26

[2][e-postadress]

[3]scb.se

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Björn Hagström <[4][Registrators #1456 e-postadress]>

Skickat: den 17 februari 2023 09:58

Till: *Registrator <[5][e-postadress]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna geodata för förskolor
i annat format

 

Till Statistiska Centralbyrån,

 

 

 

Hej,

 

 

 

Jag skulle vilja veta vad det skulle innebära att få informationen om
förskolor ni har på
[6]https://www.scb.se/vara-tjanster/oppna-d... i
ett lättare format som csv eller xls? Detta är en begäran om
vidareutnyttjande enligt datalagen.

 

 

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om

 

villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Björn Hagström

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[7]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

 

[8][Registrators #1456 e-postadress]

 

 

 

Är [9][SCB e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till
Statistiska Centralbyrån? Om så är fallet, kontakta oss genom detta
formulär eller uppmärksamma det till [10][e-postadress]:

 

[11]https://handlingar.se/change_request/new...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[12]https://handlingar.se/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

References

Visible links
1. https://www.scb.se/lamna-uppgifter/under...
2. mailto:[e-postadress]
3. http://www.scb.se/
4. mailto:[Registrators #1456 e-postadress]
5. mailto:[e-postadress]
6. https://www.scb.se/vara-tjanster/oppna-d...
7. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
8. mailto:[Registrators #1456 e-postadress]
9. mailto:[SCB e-postadress för begäran om allmän handling]
10. mailto:[e-postadress]
11. https://handlingar.se/change_request/new...
12. https://handlingar.se/help/officers

Tack för snabbt svar på min fråga. Tipsed jag fick handlade dock om förskoleklass, inte förskolor. Förskoleklass är en del av skolverksamheten men förskolor är något annat och jag gissar att inte alla förskolor också har förskoleklass? Har ni kunskap om hur heltäckande informationen är?

/Björn

Med vänlig hälsning,

Björn Hagström

Statistics Sweden

1 Attachment

Hej Björn

 

Jag försöker ladda ner filen från Skolverkets hemsida men lyckas inte, du
får prova annars får du kontakta dom.

 

1) På nedan länk står det att man ska kunna ladda ner information du
efterfrågar.  

[1]https://www.skolverket.se/skolutveckling...

 

 

 

Med vänliga hälsningar

Tina Svahn

Social statistik och analys

Uppdragstjänster

SCB, statistikmyndigheten

Klostergatan 23, Örebro

010-479 66 26

[2][e-postadress]

[3]scb.se

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Björn Hagström <[4][Registrators #1456 e-postadress]>

Skickat: den 17 februari 2023 12:08

Till: *Registrator <[5][e-postadress]>

Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna geodata för
förskolor i annat format

 

Tack för snabbt svar på min fråga. Tipsed jag fick handlade dock om
förskoleklass, inte förskolor. Förskoleklass är en del av skolverksamheten
men förskolor är något annat och jag gissar att inte alla förskolor också
har förskoleklass? Har ni kunskap om hur heltäckande informationen är?

 

 

 

/Björn

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Björn Hagström

 

 

 

show quoted sections

Hej,

Jag har via e-post fått reda på att informationen jag efterfrågade inte kommer från Skolverket utan från ert företagsregister baserat på SNI-kod.

Min fråga om att få ut denna information som csv eller excel kvarstår alltså.

Med vänlig hälsning,

Björn Hagström

Statistics Sweden

Hej

Vi bekräftar att vi har mottagit din begäran om allmän handling och behandlar ärendet skyndsamt.

Vänliga hälsningar

Registrator
SCB, statistikmyndigheten

701 89, Örebro
scb.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Björn Hagström <[Registrators #1456 e-postadress]>
Skickat: den 17 februari 2023 15:23
Till: *Registrator <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna geodata för förskolor i annat format

Hej,

Jag har via e-post fått reda på att informationen jag efterfrågade inte kommer från Skolverket utan från ert företagsregister baserat på SNI-kod.

Min fråga om att få ut denna information som csv eller excel kvarstår alltså.

Med vänlig hälsning,

Björn Hagström

show quoted sections

Statistics Sweden

Hej Björn,
en uppdatering kring vad som händer med din fråga.
Juristerna är involverade i ärendet och vi återkommer så snart vi fått besked kring din begäran.

Hälsningar Jessica

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: *Företagsregistret <[e-postadress]>
Skickat: den 20 februari 2023 13:49
Till: Svahn Tina SSA/UE/UT-Ö <[e-postadress]>
Kopia: *Företagsregistret försäljning <[e-postadress]>; *FDB_Utredning <[e-postadress]>
Ämne: (JK)Sv: Sv: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna geodata för förskolor i annat format

Hej,

Har skickat det vidare till *Företagsregistret försäljning [e-postadress]; *FDB_Utredning [e-postadress]

Vänlig hälsning
_____

Magdalena Hjärtmyr

Dataavdelningen, Registerenheten
Företagsregister
SCB, statistikmyndigheten
Klostergatan 23, Örebro
Direktnummer: 010-479 65 18
Uppgiftslämnarservice: 010-479 60 65
scb.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Svahn Tina SSA/UE/UT-Ö <[e-postadress]>
Skickat: den 20 februari 2023 09:19
Till: *Företagsregistret <[e-postadress]>
Ämne: VB: Sv: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna geodata för förskolor i annat format

Hej

Har ni sett denna fråga?
I så fall kan jag stryka den hos mig?

Med vänlig hälsning
Tina Svahn

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: *Registrator <[e-postadress]>
Skickat: den 17 februari 2023 15:33
Till: *Företagsregistret <[e-postadress]>
Kopia: Svahn Tina SSA/UE/UT-Ö <[e-postadress]>
Ämne: VB: Sv: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna geodata för förskolor i annat format

Hej

Är detta något ni har svar på?
Se bifogat mail som Tina Svahn skickat.

Mvh John

John Hjertqvist

Registrator
SCB, statistikmyndigheten

701 89, Örebro
010-479 65 91 | 072-454 65 91
scb.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Björn Hagström <[Registrators #1456 e-postadress]>
Skickat: den 17 februari 2023 15:23
Till: *Registrator <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna geodata för förskolor i annat format

Hej,

Jag har via e-post fått reda på att informationen jag efterfrågade inte kommer från Skolverket utan från ert företagsregister baserat på SNI-kod.
Min fråga om att få ut denna information som csv eller excel kvarstår alltså.

Med vänlig hälsning,
Björn Hagström

show quoted sections

Statistics Sweden

Hej

 

SCB handlägger din begäran som en begäran om vidareutnyttjande enligt
öppna datalagen. Vi återkommer så fort som möjligt.

 

Vänliga hälsningar

 

Registrator
SCB, statistikmyndigheten

701 89, Örebro

[1]scb.se

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Björn Hagström <[2][Registrators #1456 e-postadress]>

Skickat: den 17 februari 2023 15:23

Till: *Registrator <[3][e-postadress]>

Ämne: Re: Sv: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna geodata
för förskolor i annat format

 

Hej,

 

 

 

Jag har via e-post fått reda på att informationen jag efterfrågade inte
kommer från Skolverket utan från ert företagsregister baserat på SNI-kod.

 

 

 

Min fråga om att få ut denna information som csv eller excel kvarstår
alltså.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Björn Hagström

 

 

 

show quoted sections

Statistics Sweden

Hej,

SCB återkommer angående din begäran om vidareutnyttjande enligt lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data (öppna datalagen). Begäran avser de variabler om förskolor som framgår av geodataportalen. Du önskar uppgifterna i filformatet xls eller csv.

SCB har tillgängliggjort uppgifterna i filformatet geopackage.

Enligt 2 kap. 2 § öppna datalagen ska data tillgängliggöras i det befintliga formatet eller i ett format som är öppet, maskinläsbart, och i förekommande fall, tillgängligt och sökbart, tillsammans med tillhörande metadata. Enligt direktivet (EU) 2019/1024 till öppna datalagen ska myndigheter underlätta vidareutnyttjande genom att göra handlingar tillgängliga i öppna och maskinläsbara format som säkerställer ”interoperabilitet”. Direktiv 2007/2/EG (Inspire) nämns som ett exempel på när detta är säkerställt.

Då SCB har införlivat uppgifterna i filformatet gml i enlighet med Inspire, och tillgängliggjort uppgifterna i filformatet geopackage, så anser SCB att myndigheten har säkerställt att uppgifterna uppfyller formatkraven i 2 kap. 2 § öppna datalagen.

Du har rätt att få ett skriftligt avslagsbeslut avseende din begäran.

Registrator

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Björn Hagström <[Registrators #1456 e-postadress]>
Skickat: den 17 februari 2023 09:58
Till: *Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna geodata för förskolor i annat format

Till Statistiska Centralbyrån,

Hej,

Jag skulle vilja veta vad det skulle innebära att få informationen om förskolor ni har på https://www.scb.se/vara-tjanster/oppna-d... i ett lättare format som csv eller xls? Detta är en begäran om vidareutnyttjande enligt datalagen.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om

villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Björn Hagström

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1456 e-postadress]

Är [SCB e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Statistiska Centralbyrån? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------