Offentliga upphandlingar statistik

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, The Swedish Defence Materiel Administration should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Till Försvarsmakten,

Hej, jag skulle vilja ta del av statistik på vilka de största privata leverantörerna till FMV har varit historiskt sett (2021 / 2022 / 2023).

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Anders

The Swedish Defence Materiel Administration

Hej,

FMV har mottagit din förfrågan och vi kommer att hantera den så snart som möjligt. FMV gör alltid en sekretessbedömning av de begärda handlingarna före utlämning. Sekretessbedömningen tar olika lång tid beroende på den mängd handlingar och vad eventuell sekretess avser. Vi hoppas att du har förståelse för detta.

FMV har enligt 16 § Avgiftsförordningen rätt att ta ut en avgift för kopior oavsett format vid utlämnande. FMV debiterar även för eventuellt brevporto.

För handlingar är avgiften följande:
1-9 sidor är gratis, den tionde sidan kostar 50 kr och därefter kostar varje sida 2 kronor. FMV har enligt 17 § Avgiftsförordningen rätt att ta ut en avgift för film samt ljuskopior.

Med vänlig hälsning

Registrator
Informationsförvaltningen

FMV – Försvarets materielverk
Swedish Defence Materiel Administration
SE-115 88 Stockholm, Sweden
E-mail: [FMV e-postadress för begäran om allmän handling]
Web: www.fmv.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anders <[Registrators #2169 e-postadress]>
Skickat: den 21 mars 2024 15:01
Till: Registrator FMV <[FMV e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: 24FMV1990 begäran enligt Offentlighetsprincipen - Offentliga upphandlingar statistik

Detta meddelande kommer från en EXTERN AVSÄNDARE - var FÖRSIKTIG, särskilt när du klickar på länkar eller bifogade filer.

Till Försvarsmakten,

Hej, jag skulle vilja ta del av statistik på vilka de största privata leverantörerna till FMV har varit historiskt sett (2021 / 2022 / 2023).

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Anders

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2169 e-postadress]

Är [FMV e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Försvarets materielverk? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

The Swedish Defence Materiel Administration

Hej Anders,

Din fråga är ställd till Försvarsmakten. Du har mejlat FMV, som är en annan myndighet. Vänligen ställ din fråga till Försvarsmakten på:
[e-postadress]

Med vänlig hälsning
Registrator Infra InfoReg

FMV – Försvarets materielverk
Swedish Defence Materiel Administration
SE-115 88 Stockholm, Sweden
E-mail: [FMV e-postadress för begäran om allmän handling]
Web: www.fmv.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anders <[Registrators #2169 e-postadress]>
Skickat: den 21 mars 2024 15:01
Till: Registrator FMV <[FMV e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: 24FMV1990 begäran enligt Offentlighetsprincipen - Offentliga upphandlingar statistik

Detta meddelande kommer från en EXTERN AVSÄNDARE - var FÖRSIKTIG, särskilt när du klickar på länkar eller bifogade filer.

Till Försvarsmakten,

Hej, jag skulle vilja ta del av statistik på vilka de största privata leverantörerna till FMV har varit historiskt sett (2021 / 2022 / 2023).

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Anders

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2169 e-postadress]

Är [FMV e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Försvarets materielverk? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Försvarets materielverk,

Ursäkta om jag var otydlig, jag skulle vilja ha denna information från FMV också.

Tack och med vänlig hälsning,

Anders