Till Sollentuna kommun,

Jag önskar få lönelistor på personalen på Tegelhagens skola och Häggvik-Skälby skola.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Louise Ahlin

Kontaktcenter - Sollentuna Kommun, Sollentuna municipality

Hej!
 

 

Tack för ditt mejl, vi kommer att svara så snart vi kan.

 

Kontaktcenter har öppet måndag-torsdag kl.8-17, fredag kl10-17.

  

Med vänlig hälsning
Kontaktcenter
Sollentuna kommun
_________________________________________
Telefon: 08-579 210 00
Besök: Turebergshuset, Turebergs torg 1
Post: 191 86 Sollentuna
E-post: [e-postadress]
www.sollentuna.se

Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: [2024KCSK15948]
Ärendebeskrivning: Till Sollentuna kommun, Jag önskar få lönelistor på
personalen på Tegelhagens skola och Häggvik-Skälby skola. Om utlämnandet
är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för
avgiften innan utlämnandet sker. Med vänlig hälsning, Louise Ahlin
-------------------------------------------------------------------
Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran: [Registrators #2152 e-postadress] Är
[Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Sollentuna kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy: https://handlingar.se/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd. Om du som
tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör
att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

Sollentuna kommun hanterar personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordningen (GDPR) 2016/679. Du kan läsa mer om hur vi
behandlar personuppgifter [1]här.

 

References

Visible links
1. https://www.sollentuna.se/kommun--politi...

Kontaktcenter - Sollentuna Kommun, Sollentuna municipality

1 Attachment

Hej!

 

Tack för ditt mejl. Vi håller just nu på och tittar på ditt ärende. Vi
återkommer till dig så fort vi har ett svar.

  

Om du har fler frågor är du välkommen att skriva eller ringa till
kontaktcenter. Vi har öppet måndag-torsdag kl. 8-17, fredag kl. 10-17.

 

Hur nöjd är du med vår service? [1]Klicka här för att svara på
kontaktcenters kundundersökning för privatpersoner.

Är du företagare? Vi vill gärna veta vad du tycker om vår
service. [2]Klicka här för att svara på kontaktcenters kundundersökning.

 

Med vänlig hälsning

Jeena Akhtar

Handläggare Kontaktcenter

Sollentuna kommun

Tfn vxl 08-579 210 00
Besök Turebergshuset, Turebergs torg 1
Post 191 86 Sollentuna
E-post [e-postadress]
[3]www.sollentuna.se 

 

  

Från: Louise Ahlin <[Registrators #2152 e-postadress]>
Skickat: den 5 mars 2024
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Sollentuna kommun
<[Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista
skolpersonal/lärare
Till Sollentuna kommun,
Jag önskar få lönelistor på personalen på Tegelhagens skola och
Häggvik-Skälby skola.
Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.
Med vänlig hälsning,
Louise Ahlin
-------------------------------------------------------------------
Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[Registrators #2152 e-postadress]
Är [Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Sollentuna kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://brfu.se/j9nfp
2. https://brfu.se/m154n
3. file:///tmp/www.sollentuna.se

Loneenheten, Sollentuna municipality

Hej,

Nedan är begärd lönelista.

 

OrgResultatenhet Kategoritext Heltidslön
Tegelhagens Förstelärare 53850
skola
Tegelhagens Förstelärare 54900
skola
Tegelhagens Förstelärare 53500
skola
Tegelhagens IT-tekniker 40350
skola
Tegelhagens Kurator 40800
skola
Tegelhagens Lärarassistent 33624
skola
Tegelhagens Lärare 7-9 48050
skola
Tegelhagens Lärare bild 39000
skola
Tegelhagens Lärare 41550
skola engelska/franska
Tegelhagens Lärare musik 41650
skola
Tegelhagens Lärare SV/SO 46100
skola
Tegelhagens Lärare årskurs 43000
skola 4-9
Tegelhagens Skolsköterska 46330
skola
Tegelhagens Speciallärare 52750
skola
Tegelhagens Specialpedagog 48800
skola
Tegelhagens Specialpedagog 52000
skola
Tegelhagens Vaktmästare 37460
skola
Tegelhagens Barnskötare 31614
skola
Tegelhagens Barnskötare 23925
skola
Tegelhagens Barnskötare 30511
skola
Tegelhagens Barnskötare 23925
skola
Tegelhagens Elevassistent 23925
skola
Tegelhagens Elevassistent 30530
skola
Tegelhagens Elevassistent 23925
skola
Tegelhagens Fritidsledare 23925
skola
Tegelhagens Fritidspedagog 35175
skola
Tegelhagens Fritidspedagog 36550
skola
Tegelhagens Förskollärare 39850
skola
Tegelhagens Förstelärare 46100
skola
Tegelhagens Förstelärare 50600
skola
Tegelhagens Grundlärare 44100
skola fritidshem
Tegelhagens Grundlärare 33750
skola fritidshem
Tegelhagens Grundlärare 33500
skola fritidshem
Tegelhagens Grundskollärare 45150
skola
Tegelhagens Lärare 40350
skola
Tegelhagens Lärare 42400
skola
Tegelhagens Lärare 46450
skola
Tegelhagens Lärare F-3 41650
skola
Tegelhagens Lärare fritidshem 41000
skola
Tegelhagens Lärare fritidshem 41200
skola
Tegelhagens Lärare i tidigare 40900
skola åren
Tegelhagens Lärare i tidigare 40950
skola åren
Tegelhagens Lärare lågstadiet 48400
skola
Tegelhagens Lärare yngre 40600
skola åldrar
Tegelhagens Lärare årskurs 42150
skola 1-7
Tegelhagens Lärare årskurs 43400
skola 1-7
Tegelhagens Socialpedagog 35264
skola
Tegelhagens Barnskötare 26400
skola
Tegelhagens Elevassistent 24514
skola
Tegelhagens Fritidsledare 32020
skola
Tegelhagens Förskollärare 37500
skola
Tegelhagens Förstelärare 52500
skola
Tegelhagens Grundskollärare 49000
skola
Tegelhagens Lärarassistent 26730
skola
Tegelhagens Lärare 41100
skola
Tegelhagens Lärare 42600
skola
Tegelhagens Lärare 41000
skola
Tegelhagens Lärare 45500
skola
Tegelhagens Lärare 39800
skola
Tegelhagens Lärare 47950
skola
Tegelhagens Lärare 4-6 39000
skola
Tegelhagens Lärare hemkunskap 43500
skola
Tegelhagens Lärare i tidigare 41500
skola åren
Tegelhagens Lärare idrott 37600
skola
Tegelhagens Lärare 42300
skola Idrott/Hemkunskap
Tegelhagens Lärare Ma/No 42400
skola
Tegelhagens Lärare Slöjd 47000
skola
Tegelhagens Lärare SV/SO 41550
skola
Tegelhagens Lärare svenska 49700
skola
Tegelhagens Lärare 41000
skola textilslöjd
Tegelhagens Gruppledare 40250
skola
Tegelhagens Rektor Bitr 57900
skola
Tegelhagens Rektor Bitr 59600
skola

 

OrgResultatenhet Kategoritext Heltidslön
Häggvik- Rektor 73600
Skälbyskolan
Häggvik- Rektor Bitr 57200
Skälbyskolan
Häggvik- Rektor Bitr 55000
Skälbyskolan
Häggvik- Datasupport 41500
Skälbyskolan
Häggvik- Förskollärare 39100
Skälbyskolan
Häggvik- Förstelärare 48800
Skälbyskolan
Häggvik- Förstelärare 50600
Skälbyskolan
Häggvik- Förstelärare 50500
Skälbyskolan
Häggvik- Intendent 40000
Skälbyskolan
Häggvik- Köksbiträde 28414
Skälbyskolan
Häggvik- Köksbiträde 21570
Skälbyskolan
Häggvik- Köksbiträde 27000
Skälbyskolan
Häggvik- Lärare 44900
Skälbyskolan
Häggvik- Lärare 46500
Skälbyskolan
Häggvik- Lärare 45500
Skälbyskolan
Häggvik- Lärare 45000
Skälbyskolan
Häggvik- Lärare 4-6 41000
Skälbyskolan
Häggvik- Lärare 7-9 41700
Skälbyskolan
Häggvik- Lärare 7-9 42000
Skälbyskolan
Häggvik- Lärare 7-9 45000
Skälbyskolan
Häggvik- Lärare Tyska 42200
Skälbyskolan
Häggvik- Resurslärare 35000
Skälbyskolan
Häggvik- Skolkurator 41500
Skälbyskolan
Häggvik- Skolsköterska 45000
Skälbyskolan
Häggvik- Speciallärare 45700
Skälbyskolan
Häggvik- Speciallärare 45600
Skälbyskolan
Häggvik- Specialpedagog 47000
Skälbyskolan
Häggvik- Studie o 40000
Skälbyskolan yrkesvägledare
Häggvik- Vaktmästare 34000
Skälbyskolan
Häggvik- Elevassistent 30844
Skälbyskolan
Häggvik- Elevassistent 32781
Skälbyskolan
Häggvik- Elevassistent 28000
Skälbyskolan
Häggvik- Förstelärare 49900
Skälbyskolan
Häggvik- Lärare 44300
Skälbyskolan
Häggvik- Lärare 43200
Skälbyskolan
Häggvik- Lärare 45800
Skälbyskolan
Häggvik- Lärare 44000
Skälbyskolan
Häggvik- Lärare bild 43000
Skälbyskolan
Häggvik- Lärare idrott 44000
Skälbyskolan
Häggvik- Lärare Ma/No 44650
Skälbyskolan
Häggvik- Lärare Ma/No 45000
Skälbyskolan
Häggvik- Lärare musik 44400
Skälbyskolan
Häggvik- Lärare SO-ämnen 43000
Skälbyskolan
Häggvik- Lärare Sv/Sv 45000
Skälbyskolan som andrasp
Häggvik- Lärare svenska 43600
Skälbyskolan
Häggvik- Lärare 46400
Skälbyskolan trä-metallslöjd
Häggvik- Speciallärare 44700
Skälbyskolan
Häggvik- Barnskötare 30000
Skälbyskolan
Häggvik- Barnskötare 24212
Skälbyskolan
Häggvik- Barnskötare 28100
Skälbyskolan
Häggvik- Barnskötare 23500
Skälbyskolan
Häggvik- Barnskötare 24000
Skälbyskolan
Häggvik- Barnskötare 26250
Skälbyskolan
Häggvik- Barnskötare 25500
Skälbyskolan
Häggvik- Barnskötare 33274
Skälbyskolan
Häggvik- Barnskötare 33174
Skälbyskolan
Häggvik- Barnskötare 27300
Skälbyskolan
Häggvik- Barnskötare 27225
Skälbyskolan
Häggvik- Barnskötare 26750
Skälbyskolan
Häggvik- Barnskötare 27950
Skälbyskolan
Häggvik- Elevassistent 25575
Skälbyskolan
Häggvik- Fritidsledare 30000
Skälbyskolan
Häggvik- Fritidspedagog 38500
Skälbyskolan
Häggvik- Förskollärare 39100
Skälbyskolan
Häggvik- Förstelärare 49800
Skälbyskolan
Häggvik- Förstelärare 49400
Skälbyskolan
Häggvik- Grundlärare 36800
Skälbyskolan fritidshem
Häggvik- Grundlärare 33000
Skälbyskolan fritidshem
Häggvik- Grundlärare 36800
Skälbyskolan fritidshem
Häggvik- Grundlärare 37000
Skälbyskolan fritidshem
Häggvik- Grundskollärare 44700
Skälbyskolan
Häggvik- Kökschef 40200
Skälbyskolan
Häggvik- Lärare 45600
Skälbyskolan
Häggvik- Lärare 43000
Skälbyskolan
Häggvik- Lärare 1-3 40400
Skälbyskolan
Häggvik- Lärare 1-3 42800
Skälbyskolan
Häggvik- Lärare F-3 43500
Skälbyskolan
Häggvik- Lärare F-3 45000
Skälbyskolan
Häggvik- Lärare F-3 44500
Skälbyskolan
Häggvik- Specialpedagog 43200
Skälbyskolan

 

 

Hälsningar,
Löneenheten
08-579 21155 | [1][e-postadress]

 

[2]Behandling av personuppgifter

 

Från: Kontaktcenter - Sollentuna Kommun <[e-postadress]>
Skickat: den 6 mars 2024 10:55
Till: Loneenheten <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista
skolpersonal/lärare [2024KCSK15948]

 

VARNING: Detta mail kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar
eller öppna bifogade filer om du inte känner igen avsändare och vet att
innehållet är säkert.

 

Från: Louise Ahlin <[3][Registrators #2152 e-postadress]>
Skickat: den 5 mars 2024
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Sollentuna kommun
<[4][Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista
skolpersonal/lärare

Till Sollentuna kommun,

Jag önskar få lönelistor på personalen på Tegelhagens skola och
Häggvik-Skälby skola.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Louise Ahlin

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[5]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[6][Registrators #2152 e-postadress]

Är [7][Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Sollentuna kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[8][e-postadress]:
[9]https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[10]https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. https://www.sollentuna.se/gdpr
3. mailto:[Registrators #2152 e-postadress]
4. mailto:[Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
5. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
6. mailto:[Registrators #2152 e-postadress]
7. mailto:[Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. https://handlingar.se/change_request/new...
10. https://handlingar.se/help/officers