Borttappat badplats?

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Ljusdal Municipality should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Uppenbar Pseudonym

Till Ljusdals kommun,

Enligt lantmäterit ska det finnas eller ha funnits en badplats här:
https://www.openstreetmap.org/note/39237...

Finns den kvar?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym