Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

The request was successful.

Till Stiftelsen Stockholms Läns Museum,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

Kultur Funk lansmuseet, Stiftelsen Stockholms Läns Museum

1 Attachment

Hej!
Här kommer Stiftelsen Stockholms läns museums arkivbeskrivning från 2019. Innehåller stämmer fortfarande, men stiftelsen är upplöst sedan början av 2023.
Stockholms läns museum är numera en del av Region Stockholms kulturförvaltning.
Mvh
Ann-Sofie Nygren

Ann-Sofie Nygren
IT-samordnare och arkivansvarig
08-123 379 50 / 076-526 94 25
[e-postadress]
Stockholms läns museum
Region Stockholm
Kulturförvaltningen
Box 38 204, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Södermalmsallén 36, plan 3
stockholmslansmuseum.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Kleppe <[Registrators #2075 e-postadress]>
Skickat: den 1 december 2023 09:50
Till: Kultur Funk lansmuseet <[Stiftelsen Stockholms Läns Museum e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

Till Stiftelsen Stockholms Läns Museum,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2075 e-postadress]

Är [Stiftelsen Stockholms Läns Museum e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stiftelsen Stockholms Läns Museum? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------