Swedish National Road and Transport Research Institute

Analyzes of political activities, etc, Infrastrukturdepartementet and Förvaltningsmyndighet , also called VTI

3 requests
Ansvarig öppna data

Partially successful.

Hej,   Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har i dagsläget ingen utpekad ansvarig specifikt inom öppna data och det finns ingen spe...
Upphandlingsplan

Handled by postal mail.

Hej,   Tack för er begäran vilken är emottagen och hanteras skyndsamt.   Vänligen Richard Andersson Registrator   Vti Richard Anderss...
Hej Här kommer de begärda uppgifterna. Med vänlig hälsning Vti Ann-Katrin Davidsson Registrator VTI / 581 95 Linköping Växel: 013-20 40 00 Direkt: 0...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?