University of Uppsala

A public authority, also called UU

2 requests
Upphandlingsplan
Response by University of Uppsala to PublicInsight on .

Information not held.

Hej Vi annonserar alla våra upphandlingar i Kommers. Med vänlig hälsning Bitte Öström Enheten för upphandling och inköp Tel. 018-471 79 22 E-post. [...
Hej Elenor Weijmar, Saken Du har begärt att få ta del av handlingar - Myndighetens arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar. Beslut H...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?