The Swedish Coastguard

A public authority

2 requests
Ansvarig inom öppna data
Response by The Swedish Coastguard to Axel Magnusson on .

Partially successful.

Hej, tack för ditt mejl. Här kommer Kustbevakningens svar på dina frågor.    1. Kustbevakningen har inte inrättat någon projektgrupp med anledning...
Hej! Här kommer Kustbevakningens arkivbeskrivning. Myndighetens arkivbeskrivning utgör även vår beskrivning av myndighetens allmänna handlingar enlig...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?