The Board of Appeal for Education

A public authority

2 requests
Hej, Vi har tagit emot din begäran om handlingar. Jag bifogar härmed Skolväsendets överklagandenämnds arkivbeskrivning. I dagsläget har myndigheten ing...
Hej, Jag vill ta del av: 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt 2) Myndighetens beskrivning av all...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?