The Board of Appeal For Board Members' Assignments

A public authority

2 requests
Hej, Bifogar önskade handlingar. Med vänlig hälsning Per Helttunen Arkivarie, Administrativ avdelning, Hovrätten för Nedre Norrland 060-18 68 35 • [...
Hej, Jag vill ta del av: 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt 2) Myndighetens beskrivning av all...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?