Swedish National Agency for Education

A public authority

4 requests
Ansvarig inom öppna data
Request sent to Swedish National Agency for Education by Axel Magnusson on .

Long overdue.

Till Statens Skolverk, Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna data på Statens Skolverk Med hänvisning till den n...
Upphandlingsplan Skolverket
Response by Swedish National Agency for Education to PublicInsight on .

Partially successful.

Hej, Här kommer våra pågående upphandlingar/avrop för närvarande. Trevlig helg Med vänlig hälsning Lena Karlsson Norman Inköpare Skolverket,Verksa...
Hej Här kommer utdraget från Skolverket. Med vänlig hälsning Gunnel Tangert Hagström Ekonom Skolverket, Verksamhetsstöd, Ekonomienheten Postadress:...
Hej, Översänder vår arkivbeskrivning som är avsedd att ge både den information som krävs enligt 6 § arkivlagen och enligt 4 kap. 2 § offentlighets- oc...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?