Board of Directors for Accreditation and Technical Control

Production, technology and research, Utrikesdepartementet and Förvaltningsmyndighet , also called SWEDAC

2 requests
Hej   Då vi endast är en upphandlare på Swedac och myndigheten är relativt liten, finns ingen officiell upphandlingsplan som ligger på webben osv....
Hej, Bifogar de dokument du efterfrågat. Med vänlig hälsning Susanne Skogman Registrator Swedac Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll En...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?