Öppna data om alla myndigheter
Response by Statistics Sweden to Uppenbar Pseudonym on .

Successful.

Hej! Som jag förstår det undrar du över svaret på frågan Vem kan jag prata med hos er om att vidareutveckla statens metadata om sina egna myndigheter?...
Fråga om orgnummers beständighet
Response by Statistics Sweden to Uppenbar Pseudonym on .

Partially successful.

Hej! Samtliga organisationsnummer är unika. Vi har ingen förteckning på alla nerlagda myndigheter och jag vet inte var den informationen finns. Om d...
Dear Aurimas,   We have finally put together some useful information regarding your questions and thoughts about Folk high school. First, I woul...
Upphandlingsplan
Response by Statistics Sweden to PublicInsight on .

Successful.

Hej, Här kommer begärd handling. Plan för upphandlingar under 2022 pågår. Med vänliga hälsningar _____ Karin Sandberg Upphandlingsansvarig ML/VS/S...
Hej! Bifogar arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar. Hälsningar, Jenny Molin Jenny Molin | Arkivarie Process- och metodutveckling...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?