Begäran om källkod
Response by Karolinska Institute to Axel Wickman on .

Waiting clarification.

Hej. Jag skulle behöva ha detta mer specificerat, dvs vad du efterfrågar. Vänliga hälsningar Ulf Morgell IT-avdelningen | Förvaltningsledare centra...
Upphandlingsplan
Response by Karolinska Institute to PublicInsight on .

Information not held.

Hej, Karolinska Institutet har ingen upphandlingsplan enligt information från vår enhet för inköp och upphandling. Vänligen återkom om det är så att d...
Hej Här kommer de efterfrågade dokumenten. Eftersom du inte preciserat vilka delar av KI du vill ha arkivredovisning för, (KI:s institutioner är egna...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?