Karolinska Institute

A public authority, also called KI

2 requests
Begäran om källkod
Response by Karolinska Institute to Axel Wickman on .

Awaiting classification.

Hej. Jag skulle behöva ha detta mer specificerat, dvs vad du efterfrågar. Vänliga hälsningar Ulf Morgell IT-avdelningen | Förvaltningsledare centra...
Hej Här kommer de efterfrågade dokumenten. Eftersom du inte preciserat vilka delar av KI du vill ha arkivredovisning för, (KI:s institutioner är egna...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?