The Institute For Work Market And Training Policy Evaluation

Authorities that analyze and inform about work, Arbetsmarknadsdepartementet and Förvaltningsmyndighet , also called IFAU

3 requests
Hej Axel, För IFAU:s del finns annan lagstiftning som gör att vi inte omfattas av (2022:818). Varför beskrivs nedan: IFAU är ett statligt forskningsi...
Upphandlingsplan

Information not held.

Hej, Tack för ditt mejl. IFAU är en relativt liten myndighet. Det innebär att vi gör få upphandlingar och att vi saknar egen kompetens rörande upphand...
Hej Elenor! Bifogad skickar jag med ett utdrag ur våran "Arkivhandbok" som handlar om allmänna handlingar och IFAU:s arkivbeskrivning som du hade begär...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?