University Of Gothenburg

A public authority, also called GU

2 requests
Upphandlingsplan
Response by University Of Gothenburg to PublicInsight on .

Successful.

Hej, Tack för er fråga. Bifogat finner ni vår upphandlingsplan 2021 i excelformat. En flik visar våra ramavtalsupphandlingar och vilka upphandlingar s...
Hej, Arkivbeskrivning för Göteborgs universitet översänds bifogat. Information om universitetets allmänna handlingar finns att ta del av via https://m...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?