Swedish Research Council for Environmental Area Industry and Society

A public authority, also called FORMAS

2 requests
Hej, Tack för din förfrågan. Formas har ingen upphandlingsplan. Det vi har upprättat är Riktlinjer för direktupphandling och avrop från ramavtal, bifo...
Hej, Enligt din begäran lämnas härmed arkivbeskrivning samt Formas riktlinjer för hantering av allmänna handlingar ut i sin helhet. Vänligen   Ma...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?