Alcohol Assortment Board

A public authority

2 requests
Hej, I den nedre delen av ditt meddelande hittar jag: "Är [Alkoholsortimentsnämnden e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Off...
Hej, Jag vill ta del av: 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt 2) Myndighetens beskrivning av all...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?