Mål 296-22 - upphävande av beslut av IVO
Response by Administrative Court in Jönköping to Mats on .

Partially successful.

[1]Domstol Skyddat meddelande / Encrypted message Ämne / Subject Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Mål 296-22 - upphävande av beslut av...
Med vänlig hälsning Roland Fellman Chefsadministratör, Administrativ enhet, Förvaltningsrätten i Jönköping 036-15 66 22 • 0734-61 27 90 • [email addres...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?