Begäran om FKFS 2017:01
Svar från Försäkringskassan till Uppenbar Pseudonym den .

Framgångsrik.

Hej!   Du har i ett meddelande som togs emot den 20 februari 2024 begärt ut handlingen FKFS 2017:01 om den finns hos Försäkringskassan.   Vid...
Alla dokument och handlingar rörande RAR 2002:2
Svar från Försäkringskassan till Uppenbar Pseudonym den .

Lyckades delvis.

Hej,   jag har nu hittat alla handlingar som rör RAR 2002:2 och de olika ändringar som skett av detta allmänna råd.   Vad avser FKAR 2018:1 så...
Intern revision och riskanalys
Svar från Försäkringskassan till Uppenbar Pseudonym den .

Framgångsrik.

Hej! Bifogar handling enigt begäran samt kontaktuppgift till chef för verksamhetsområde sjukpenninggrundande inkomst. Chefen heter Andreas Stjernberg o...
Begäran av omprövningsbeslut föräldrarpenning
Svar från Försäkringskassan till Sofia Lundell den .

Framgångsrik.

Hej igen, Jag har fått svaret angående antal fattade beslut under 2019 och det finns 884 omprövningsbeslut.   Med vänlig hälsning Alina Stiuca...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av Handlingar.se visas. ?