Utrikesdepartementet

En offentlig myndighet

6 förfrågningar
Key messages to EU member states on Frontex
Svar från Utrikesdepartementet till Matthias Döring den .

Inväntar klassificering.

Dear Mr Döring,   First of all, I apologize for this late reply to your request for information of 3 June 2022 on key messages on Frontex in view...
Dear Sir,   You have requested access to the following documents: Communication with the Government of the Netherlands concerning the purchase of...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?