anteckningar, promemorior och allmän kommunikation (e-post, telefonmeddelanden, chattar och liknande) rörande Europeiska unionens samförståndsavtal med Tunisien

Sabrina Winter gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Utrikesdepartementet

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Utrikesdepartementet hade inte den begärda informationen.

Till Utrikesdepartementet,

Jag skulle vilja ta del av anteckningar, promemorior och allmänna meddelanden (e-post, telefonmeddelanden, chattar och liknande) om Europeiska unionens samförståndsavtal med Tunisien som användes på det svenska utrikesdepartementet för att förbereda förhandlingarna, enligt den svenska offentlighets- och sekretesslagen. Jag efterfrågar endast dokument från detta år (2023) fram till idag (18.10.2023). Du kan skicka dem till mig på vilket språk som helst (helst engelska, svenska eller något annat språk fungerar också)

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Sabrina Winter
--
Dear Ministry for Foreign Affairs,

under Swedish Freedom of Information law, I would like to obtain notes, memos, and general communications (e-mails, telephone memos, chats, and similar) concerning the European Union's Memorandum of Understanding with Tunisia that were used in the Swedish Ministry of Foreign Affairs to prepare for the negotiations. I am only asking for documents from this year (2023) up until today (18.10.2023). You can send them to me in any language available (preferably English, Swedish or any other language will work as well.)

Please let me know if there are any costs concerning my request.

Thanks so much for your efforts!

Best regards,
Sabrina Winter

Kelsea Wallman,

1 Bilaga

Hej,

 

Du har begärt att få ta del av handlingar/uppgifter från
Utrikesdepartementet. Din begäran är mottagen.
Om du är intresserad av att ta del av handlingar från andra departement
hittar du mer information om hur du då kan gå till väga på [1]regeringens
hemsida

Med vänlig hälsning,

 

Kelsea Wallman
Departementssekreterare
Rättssekretariatet
Utrikesdepartementet
10339 Stockholm
Tfn 08-405 56 13
[2]www.regeringen.se

 

References

Visible links
1. https://www.regeringen.se/regeringskansl...
2. http://www.regeringen.se/

3 Bilagor

Hej,

 

Vänligen se bifogat besked angående din fråga om utlämnande av handlingar
rörande Europeiska unionens samförståndsavtal med Tunisien.

För din kännedom förhandlades inte samförståndsavtalet av Europeiska
unionens medlemsstater utan upprättades av Europeiska kommissionen.

 

mvh

Mellanöstern- och Nordafrikaenheten