Myndigheten för digital förvaltning

En offentlig myndighet, även kallad DIGG

7 förfrågningar
Hej! Här kommer den efterfrågade informationen. Gällande vilka upphandlingar kopplade till digital infrastruktur och tjänster för covidbevis, se bifog...
Hej! Det ärendenummer som det refereras till i förfrågningen är inte ett ärendenummer som återfinns hos DIGG. Troligen är detta ett ärendenummer som t...
Källkod till vaccinbevis-verifieringsapp
Uppföljning skickades till Myndigheten för digital förvaltning av Jacob Karlsson den .

Framgångsrik.

Till DIGG, Men gud tack så mycket! Trodde inte att det skulle ligga uppe redan innan jag frågade :) (hittade ingen länk på hemsidan) Kul med moder...
Hej! Här kommer handlingar som tillsammans är ärende 2021-518.   2021-518 Publicera information om . . . leverantörsfakturor som öppna data Bes...
arbetsordning för DIGG
Svar från Myndigheten för digital förvaltning till Ola Olofsson den .

Framgångsrik.

Hej! Här kommer den efterfrågade handlingen. Med vänlig hälsning Registrator -----Ursprungligt meddelande----- Från: Ola Olofsson <[Registrators #53...
Här kommer de efterfrågade handlingarna. Med vänlig hälsning Registrator -----Ursprungligt meddelande----- Från: DIGG - Myndigheten för digital fö...
Hej!   Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, startade den 1 september 2018. Registratur och diarium har sedan starten utförts av CSN enligt e...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?