Uppgifter om kurs

Mikael Johansson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Region Värmland

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Region Värmland ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Till Region Värmland,

Hej
Jag begär ut de handlingar som beskriver upplägg och omfattning av den kurs som bland annat Pernilla Wall, Centralsjukhuset Karlstad, Annica Beermann och Annika Häggström deltog på vid datum 2017-04-07 i Stockholm.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Mikael Johansson

Kontakt Region Värmland, Region Värmland

Hej
Jag behöver lite mer uppgifter av dig så jag vet vem som kan ta fram dessa uppgifter ... vet du vad kursen heter m m
Mvh

Ann-Marie  Nordenhammar
Registrator
010-8314208

Region Värmland
Regionens hus
Kansliavdelningen
Sekretariatet
Rosenborgsgatan 50
651 82 Karlstad
www.regionvarmland.sewww.1177.se/varmland

Region Värmland bildades 1 januari 2019. Vi arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Hur Region Värmland hanterar personuppgifter i e-post finns att läsa på www.regionvarmland.se/personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mikael Johansson <[Registrators #1974 e-postadress]>
Skickat: den 10 september 2023 20:55
Till: [Region Värmland e-postadress för begäran om allmän handling]
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Uppgifter om kurs

Till Region Värmland,

Hej
Jag begär ut de handlingar som beskriver upplägg och omfattning av den kurs som bland annat Pernilla Wall, Centralsjukhuset Karlstad, Annica Beermann och Annika Häggström deltog på vid datum 2017-04-07 i Stockholm.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Mikael Johansson

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1974 e-postadress]

Är [Region Värmland e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region Värmland? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Kontakt Region Värmland,

Dilemmat är att det beskrivs bara som "kurs", utan några andra förtydliganden.
De som borde veta vad kursen gick ut på är deltagarna.
Annica Beermann, astma-, allergi- och KOL-sjuksköterska, Vårdcentralen Gripen, Karlstad
Pernilla Wall, specialist i internmedicin, Centralsjukhuset i Karlstad.
Om ni endera kan fråga dessa eller förmedla deras kontaktuppgifter till mig, så kanske vi kan få reda på vad kursen hette.

Pernilla säger i läkartidningen: "Jag och två kollegor hade varit på kurs i Stockholm..."
Så det lär ha varit dessa tre personerna som var på kurs 2017-04-07 i Stockholm, och som kom från Karlstadsområdet eller Region Värmland.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Mikael Johansson

Kontakt Region Värmland, Region Värmland

Hej,
Vi har tagit emot ditt ärende och återkommer så snart som möjligt.

Vänliga hälsningar,
Region Värmland

We have received your e-mail and will get back to you as soon as possible.

With kind regards,
Region Värmland
____________________________________________
Region Värmland
Regionens hus
Rosenborgsgatan 50
651 82 Karlstad
www.regionvarmland.se www.1177.se

Region Värmland bildades 1 januari 2019. Vi arbetar med hälso- och
sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.
Hur Region Värmland hanterar personuppgifter i e-post finns att läsa på
www.regionvarmland.se/personuppgifter.

Till Region Värmland,

Hej
Har ni kommit fram till något om kursen, eller vad är anledningen till att svaret dröjer?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Mikael Johansson

Kontakt Region Värmland, Region Värmland

Hej,
Vi har tagit emot ditt ärende och återkommer så snart som möjligt.

Vänliga hälsningar,
Region Värmland

We have received your e-mail and will get back to you as soon as possible.

With kind regards,
Region Värmland
____________________________________________
Region Värmland
Regionens hus
Rosenborgsgatan 50
651 82 Karlstad
www.regionvarmland.se www.1177.se

Region Värmland bildades 1 januari 2019. Vi arbetar med hälso- och
sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.
Hur Region Värmland hanterar personuppgifter i e-post finns att läsa på
www.regionvarmland.se/personuppgifter.