Sysselsättningsincitament

MarioDBK gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Arbetsförmedlingen

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Arbetsförmedlingen hade inte den begärda informationen.

Hej!

med utgångspunkt i Tryckfrihetsförordning vill jag be dig svara på följande frågor:

1) Stämmer det att kungariket Sverige ekonomiskt uppmuntrar arbetsgivare att anställa arbetslösa svenska medborgare och asylsökande?
2) Är det sant att dessa incitament inte betalas ut till arbetsgivare om de anställer andra EU-medborgare, permanent rezident, det vill säga det inte finns några incitament för att anställa EU-medborgare?
3) Hur många incitament betalades ut för anställning av svenska medborgare i Sverige för åren 2020, 2021 och 2022?
4) Hur många incitament betalades ut för anställning av asylsökande i Sverige, för åren 2020, 2021 och 2022?
5) Hur många incitament betalades ut för anställning av andra EU-medborgare, permanent rezident och nyinflyttade, i Sverige, för åren 2020, 2021 och 2022?

Mvh,

Mario

Registrator, Arbetsförmedlingen

Huvudregistraturen har tagit emot din e-post och kommer att fördela det
för vidare handläggning.

 

Vänliga hälsningar,

 

Huvudregistraturen

Arbetsförmedlingen

113 99 Stockholm

[1]www.arbetsformedlingen.se

The Registry has received your e-mail and will distribute it for further
processing.

 

Best regards,

 

The Registry

The Swedish Public Employment Service

SE-113 99 Stockholm

[2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/

Registrator, Arbetsförmedlingen

Hej Mario,  

 

Det finns ett antal olika anställningsstöd som kan ge ekonomisk ersättning
till arbetsgivare. Vilka arbetssökande oavsett medborgarskap som tillhör
målgrupp och omfattas av de villkor som finns för respektive stöd regleras
i lagar och förordningar. I samma lagar och förordningar regleras även
vilka villkor som arbetsgivare behöver uppfylla för att kunna ta del av
anställningsstöd.

Alla lagar, förordningar samt beskrivande information om hur dessa
tillämpas finns på Arbetsförmedlingens hemsida [1]Anställningsstöd -
Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

 

Som svar på dina frågor 3-5 hänvisar vi till den officiella statistik som
finns i  [2]Årsredovisning 2022 - Arbetsförmedlingen
(arbetsformedlingen.se), sid 31 och framåt. Där redogörs för
Arbetsförmedlingens arbete med subventionerade anställningar och
lönesubventioner riktade till personer som har en funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga. Där kan du bland annat läsa om antal
personer som tagit del av dessa stöd år 2020-2022 med den uppdelning på
olika grupper som vi har möjlighet att göra.

 

 

Med vänliga hälsningar

Arbetsförmedlingen | Analysavdelningen

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: MarioDBK <[Registrators #1463 e-postadress]>
Skickat: den 9 mars 2023 23:35
Till: Registrator <[AF e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Freedom of Information request - Sysselsättningsincitament

 

Hej!

 

 

 

med utgångspunkt i Tryckfrihetsförordning vill jag be dig svara på
följande frågor:

 

 

 

1) Stämmer det att kungariket Sverige ekonomiskt uppmuntrar arbetsgivare
att anställa arbetslösa svenska medborgare och asylsökande?

 

2) Är det sant att dessa incitament inte betalas ut till arbetsgivare om
de anställer andra EU-medborgare, permanent rezident, det vill säga det
inte finns några incitament för att anställa EU-medborgare?

 

3) Hur många incitament betalades ut för anställning av svenska medborgare
i Sverige för åren 2020, 2021 och 2022?

 

4) Hur många incitament betalades ut för anställning av asylsökande i
Sverige, för åren 2020, 2021 och 2022?

 

5) Hur många incitament betalades ut för anställning av andra
EU-medborgare, permanent rezident och nyinflyttade, i Sverige, för åren
2020, 2021 och 2022?

 

 

 

Mvh,

 

 

 

Mario

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Please use this email address for all replies to this request:

 

[3][Registrators #1463 e-postadress]

 

 

 

Is [4][AF e-postadress för begäran om allmän handling] the wrong address for Freedom of
Information requests to Employment Service? If so, please contact us using
this form:

 

[5]https://handlingar.se/en/change_request/...

 

 

 

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:

 

[6]https://handlingar.se/en/help/officers

 

 

 

Please note that in some cases publication of requests and responses will
be delayed.

 

 

 

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

References

Visible links
1. https://arbetsformedlingen.se/for-arbets...
2. https://arbetsformedlingen.se/om-oss/var...
3. mailto:[Registrators #1463 e-postadress]
4. mailto:[AF e-postadress för begäran om allmän handling]
5. https://handlingar.se/en/change_request/...
6. https://handlingar.se/en/help/officers