SNOMED och fria alternativ

Uppenbar Pseudonym gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till E-Hälsomyndigheten

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Uppenbar Pseudonym

Till E-Hälsomyndigheten,

Jag läste nyligen en annons där ni söker infoematiker https://arbetsformedlingen.se/platsbanke...

Jag ser i annonsen att ni verkar jobba med SNOMED som verkar vara ett proprietärt begreppssystem som måste köpas in av en engelsk förening via socialstyrelsen. Se https://www.socialstyrelsen.se/kunskapss...

Jag önskar en lista i maskinläsbart format över alla handlingar kopplade till detta begreppssystem och handlingar som rör framtagandet av ett fritt svenskt eller internationellt begreppssystem som är öppet för alla att använda och förbättra.

Jag önskar även kontaktuppgifter på någon hos er i chefledet som beslutar eller beslutat att använda detta proprietära system fram för fria och öppna alternativ.

Jag önskar även veta om det pågår arbete internationellt tex inom EU för framtagandet av ett fritt och öppet begreppssystem inom tex EU och handlingar som rör detta.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Registrator, E-Hälsomyndigheten

E-hälsomyndigheten har tagit emot ditt meddelande.

 

I princip blir all post till E-hälsomyndigheten allmän handling. Det
innebär bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta
del av innehållet i ditt meddelande. Det gäller dock inte uppgifter i
handlingarna som omfattas av sekretess.

 

Om du har ställt en fråga i e-postmeddelandet återkommer vi till dig så
snart som möjligt.

 

Att skicka e-post till E-hälsomyndigheten innebär att myndigheten
behandlar personuppgifter. Läs mer om E-hälsomyndighetens behandling av
personuppgifter och om dina rättigheter på E-hälsomyndighetens hemsida. 
[1]https://www.ehalsomyndigheten.se/behandl...

 

Observera att detta meddelande inte går att svara på.

 

 

Telefonnummer 010-458 62 00

[2]www.ehalsomyndigheten.se

Besöksadress

Kalmar: Södra Långgatan 60

Stockholm: Sankt Eriksgatan 117

 

Postadress

E-Hälsomyndigheten

Box 913

391 29 Kalmar

References

Visible links
1. https://www.ehalsomyndigheten.se/behandl...
2. https://emea01.safelinks.protection.outl...

Johan Palmqvist, E-Hälsomyndigheten

2 Bilagor

Hej,

 

E-hälsomyndigheten har tagit beslut gällande användning av Snomed CT som
begreppssystem inom ramen för den nationella läkemedelslistan, se
[1]Handbok för vård- och apotekstjänster - sökresultat
(ehalsomyndigheten.se) samt bifogat PDF-dokument (2018/04236-1).

 

Utöver nationell läkemedelslista finns det ett annat IT-system som
förvaltas av E-hälsomyndigheten där Snomed CT explicit är valt som
kodverk; [2]Kodsystem för ordinationsorsak - Socialstyrelsen.
E-hälsomyndigheten sköter förvaltning och utveckling av systemet på
uppdrag av Socialstyrelsen. I detta fall har val av kodverk beslutats av
Socialstyrelsen. Vi har även vissa informationsmängder i andra system som
är kodade enligt Snomed CT, då baserat på att informationen kommer i detta
format från anslutande vårdaktör.

 

Snomed används för kliniska dokumentation inom hälso- och sjukvård i
Sverige och för frågor om statens förvaltning kopplad till den svenska
versionen av Snomed CT hänvisar vi till Socialstyrelsen.

[3]Snomed CT - Socialstyrelsen

 

I nedan länkade rapporter återges exempel på E-hälsomyndighetens syn på
öppna respektive icke öppna format (HL7 FHIR, OpenEHR, Snomed CT etc.):

[4]Förstudie om ett statligt, nationellt datautrymme för bilddiagnostik
(S2021/05259 delvis) (ehalsomyndigheten.se)

[5]Forstudie-digital-nationell-infrastruktur-nationella-kvalitetsregister-slutrapport.pdf
(ehalsomyndigheten.se)

 

E-hälsomyndigheten använder HL7 FHIR för utbyte av hälsodata när så är
lämpligt. Exempelvis använder vi HL7 FHIR i nationella läkemedelslistan.
Läs gärna mer här:

[6]Generell beskrivning av FHIR - Handbok för vård- och apotekstjänster
(ehalsomyndigheten.se)

[7]The Swedish National Medication List, release 21.5 (simplifier.net)

 

Med vänliga hälsningar,

[8]EHM_Logo_Liggande_PMS_U_RGB

Johan Palmqvist

Enhetschef arkitektur och säkerhet

 

Dir: 010-106 07 26

[mobilnummer]-198 87 26

[9]www.ehalsomyndigheten.se

 

Besöksadress
Kalmar: Södra Långgatan 60
Stockholm: Sankt Eriksgatan 117

 

Postadress

E-hälsomyndigheten

Box 913

391 29 Kalmar

 

[10]Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[11][Registrators #1924 e-postadress]>
Skickat: den 30 maj 2023 06:28
Till: Registrator <[12][e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - SNOMED och fria alternativ

 

Till E-Hälsomyndigheten,

 

Jag läste nyligen en annons där ni söker infoematiker
[13]https://arbetsformedlingen.se/platsbanke...

 

Jag ser i annonsen att ni verkar jobba med SNOMED som verkar vara ett
proprietärt begreppssystem som måste köpas in av en engelsk förening via
socialstyrelsen. Se
[14]https://www.socialstyrelsen.se/kunskapss...

 

Jag önskar en lista i maskinläsbart format över alla handlingar kopplade
till detta begreppssystem och handlingar som rör framtagandet av ett fritt
svenskt eller internationellt begreppssystem som är öppet för alla att
använda och förbättra.

 

Jag önskar även kontaktuppgifter på någon hos er i chefledet som beslutar
eller beslutat att använda detta proprietära system fram för fria och
öppna alternativ.

 

Jag önskar även veta om det pågår arbete internationellt tex inom EU för
framtagandet av ett fritt och öppet begreppssystem inom tex EU och
handlingar som rör detta.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

 

Uppenbar Pseudonym

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[15]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[16][Registrators #1924 e-postadress]

 

Är [17][E-Hälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till E-Hälsomyndigheten? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[18][e-postadress]:

[19]https://handlingar.se/change_request/new...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[20]https://handlingar.se/help/officers

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://samarbetsyta.ehalsomyndigheten.s...
2. https://www.socialstyrelsen.se/kunskapss...
3. https://www.socialstyrelsen.se/kunskapss...
4. https://www.ehalsomyndigheten.se/globala...
5. https://www.ehalsomyndigheten.se/globala...
6. https://samarbetsyta.ehalsomyndigheten.s...
7. https://simplifier.net/guide/swedishnati...
9. https://www.ehalsomyndigheten.se/
10. https://www.ehalsomyndigheten.se/behandl...
11. mailto:[Registrators #1924 e-postadress]
12. mailto:[e-postadress]
13. https://arbetsformedlingen.se/platsbanke...
14. https://www.socialstyrelsen.se/kunskapss...
15. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
16. mailto:[Registrators #1924 e-postadress]
17. mailto:[E-Hälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]
18. mailto:[e-postadress]
19. https://handlingar.se/change_request/new...
20. https://handlingar.se/help/officers

Registrator, E-Hälsomyndigheten

Hej

Vi har sedan tidigare skickat ut handlingar till er avseende er begäran nedan. En handling blev dock stoppad pga av för stor fil. Vi har försökt att kolla om vi kan minska ner den, men den ligger på 9 MB. Den går iväg till andra adresser så vi undrar om ni har en maxgräns för hur stora filer ni kan ta emot? Kan vi testa att maila till en annan adress, alternativt skicka den till er via brev?

Med vänlig hälsning

Annie Håkansson
Registrator – Enheten Registratur och inköp
E-hälsomyndigheten

Vxl: 010-458 62 00
www.ehalsomyndigheten.se
Besöksadress
Kalmar: Södra Långgatan 60
Stockholm: Sankt Eriksgatan 117

Postadress
E-hälsomyndigheten
Box 913
391 29 Kalmar
www.ehalsomyndigheten.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1924 e-postadress]>
Skickat: den 30 maj 2023 06:28
Till: Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - SNOMED och fria alternativ

Till E-Hälsomyndigheten,

Jag läste nyligen en annons där ni söker infoematiker https://arbetsformedlingen.se/platsbanke...

Jag ser i annonsen att ni verkar jobba med SNOMED som verkar vara ett proprietärt begreppssystem som måste köpas in av en engelsk förening via socialstyrelsen. Se https://www.socialstyrelsen.se/kunskapss...

Jag önskar en lista i maskinläsbart format över alla handlingar kopplade till detta begreppssystem och handlingar som rör framtagandet av ett fritt svenskt eller internationellt begreppssystem som är öppet för alla att använda och förbättra.

Jag önskar även kontaktuppgifter på någon hos er i chefledet som beslutar eller beslutat att använda detta proprietära system fram för fria och öppna alternativ.

Jag önskar även veta om det pågår arbete internationellt tex inom EU för framtagandet av ett fritt och öppet begreppssystem inom tex EU och handlingar som rör detta.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1924 e-postadress]

Är [E-Hälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till E-Hälsomyndigheten? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------