SDV överblick

Uppenbar Pseudonym gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Region Skåne

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev nekad av Region Skåne.

Uppenbar Pseudonym

Till Region Skåne,

Jag försöker få överblick över SDV men lyckas inte riktigt utifrån informationen ni offentliggjort.

Jag läser på https://vardgivare.skane.se/kompetens-ut... att ni nyligen förlängd ett kontrakt men jag saknar såväl kontraktet så jag kan läsa detaljerna och vad kostnaden är för perioden/år för att köpa in det här systemet och hålla det igång.

Jag önskar därför begära ut handlingar som tydligt visar såväl kostnaden som alla detaljer som ni har i SDV projektet när det gäller krav till systemet samt avtal.

Jag skulle även vilja begära ut all data/handlingar om upphandlingen som ledde till valet av just detta system/denna leverantör. Syftet för mig är att se om ni ens övervägt open source lösningar som tex. GNU Health (som ni kan drifta själv eller be någon annan drifta) eller om ni endast övervägt proprietära monolit-system som ni inte själva har koden till och har makten över. Se https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Health

Om det finns en grupp personer på regionen som jobbat med det här projektet/upphandlingen skulle jag vilja begära ut handlingar som hjälper mig förstå kompetensen/erfarenheten hos denna grupp när det gäller att upphandla digitala vårdsystem. Jag vill även gärna ha kontaktinformationer till chef/ledare för denna grupp så jag kan kontakta den personen och ställa följdfrågor vid behov.

Sist men inte minst skulle jag vilja veta om ni jobbar utifrån vägledningar från andra myndigheter (tex ehälsomyndigheten) när det gäller val av vårdsystem och krav till dessa. I så fallet vill jag gärna ha detaljer så jag kan läsa dessa direkt eller begära ut hos relevant myndighet.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Region SkåneTack för ditt e-postmeddelande. Vi hanterar eller skickar vidare ditt
ärende till rätt förvaltning så snart som möjligt.  

 

Observera att inkommande e-post utgör allmän handling och att ditt
meddelande kan komma att lämnas ut vid begäran. 

 

Med vänlig hälsning,

 

Kundcenter

Gemensam Servicefunktion, Regionservice

 

Region Skåne

29189 Kristianstad

[e-postadress

Region Skåne ansvarar för hälso-och sjukvården, utvecklingen av
näringsliv, kollektrafik, kultur och samarbete med andra regioner i och
utanför Sverige

Region Skåne

Hej,

Bekräftar härmed att Region Skåne har tagit emot din begäran om allmänna handlingar.
Vi kommer att handlägga den skyndsamt och återkomma så snabbt som möjligt!

Med vänlig hälsning
Anna Nilsson
Enheten för diarium och handlingsoffentlighet
Koncernkontoret   
Informationsstyrning och informationsförvaltning   
Region Skåne   
Dockplatsen 26  
Postadress:  291 89 Kristianstad
Besöksadress: Dockplatsen 26  
tfn +46 (0) 44-309 31 31    
[e-postadress]   
http://www.Skane.se    
Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1925 e-postadress]>
Skickat: den 30 maj 2023 08:16
Till: Region Skåne <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - SDV överblick

Till Region Skåne,

Jag försöker få överblick över SDV men lyckas inte riktigt utifrån informationen ni offentliggjort.

Jag läser på https://vardgivare.skane.se/kompetens-ut... att ni nyligen förlängd ett kontrakt men jag saknar såväl kontraktet så jag kan läsa detaljerna och vad kostnaden är för perioden/år för att köpa in det här systemet och hålla det igång.

Jag önskar därför begära ut handlingar som tydligt visar såväl kostnaden som alla detaljer som ni har i SDV projektet när det gäller krav till systemet samt avtal.

Jag skulle även vilja begära ut all data/handlingar om upphandlingen som ledde till valet av just detta system/denna leverantör. Syftet för mig är att se om ni ens övervägt open source lösningar som tex. GNU Health (som ni kan drifta själv eller be någon annan drifta) eller om ni endast övervägt proprietära monolit-system som ni inte själva har koden till och har makten över. Se https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Health

Om det finns en grupp personer på regionen som jobbat med det här projektet/upphandlingen skulle jag vilja begära ut handlingar som hjälper mig förstå kompetensen/erfarenheten hos denna grupp när det gäller att upphandla digitala vårdsystem. Jag vill även gärna ha kontaktinformationer till chef/ledare för denna grupp så jag kan kontakta den personen och ställa följdfrågor vid behov.

Sist men inte minst skulle jag vilja veta om ni jobbar utifrån vägledningar från andra myndigheter (tex ehälsomyndigheten) när det gäller val av vårdsystem och krav till dessa. I så fallet vill jag gärna ha detaljer så jag kan läsa dessa direkt eller begära ut hos relevant myndighet.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1925 e-postadress]

Är [Region Skåne e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region Skåne? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Email secured by Check Point

Region Skåne

Hej,

 

Dina handlingar är färdiga för utlämnande, men uppgår till en omfattande
filstorlek.

Det är därför inte möjligt att lämna ut dem per e-post. Vi erbjuder
utlämnande per USB-minne. Det kostar 75 kronor inklusive moms.

Du kan antingen få handlingarna skickade till dig per post eller komma och
hämta dem i vår reception på Dockplatsen 26.

 

Vänligen återkom med hur du vill gå till väga.

 

Med vänlig hälsning,

Anna Nilsson

Enheten för diarium och handlingsoffentlighet 
Koncernkontoret   
Informationsstyrning och informationsförvaltning   

Region Skåne   
Dockplatsen 26  
Postadress:  291 89 Kristianstad
Besöksadress: Dockplatsen 26  
tfn +46 (0) 44-309 31 31    
[1][e-postadress]   
[2]http://www.Skane.se    

Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för
utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med
andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande
organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

 

När du skickar e-post till Region Skåne behandlar vi dina personuppgifter
i enlighet med gällande lagstiftning. Mer om hur dina personuppgifter
behandlas hittar du på [3]Skane.se/personuppgifter.

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.skane.se/
3. https://skane.se/personuppgifter

Uppenbar Pseudonym

Till Region Skåne,

Tack för svaret. Jag undrar om ni kan lämna ut en lista på dokument som ni tagit fram här? Gärna i maskinläsbart format som tex csv med datum, titel och sånt.

Sen kan jag välja och vraka bland innehållet och begära ut dem i en eller flera omgångar och vi slipper belasta miljön med minnen eller papper.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

Region SkåneTack för ditt e-postmeddelande. Vi hanterar eller skickar vidare ditt
ärende till rätt förvaltning så snart som möjligt.  

 

Observera att inkommande e-post utgör allmän handling och att ditt
meddelande kan komma att lämnas ut vid begäran. 

 

Med vänlig hälsning,

 

Kundcenter

Gemensam Servicefunktion, Regionservice

 

Region Skåne

29189 Kristianstad

[e-postadress

Region Skåne ansvarar för hälso-och sjukvården, utvecklingen av
näringsliv, kollektrafik, kultur och samarbete med andra regioner i och
utanför Sverige

Region Skåne

1 Bilaga

Hej,

Bifogar skärmdump över filerna.
Utlämnanden över 20Mb lämnas ut på USB-minne som kostar 75 kronor inklusive moms.

Önskar du avgränsa din begäran för att minska storleken för utlämnande är du välkommen att återkomma med det du önskar begära ut.

Med vänlig hälsning,
Anna Nilsson
Enheten för diarium och handlingsoffentlighet 
Koncernkontoret   
Informationsstyrning och informationsförvaltning   
Region Skåne   
Dockplatsen 26  
Postadress:  291 89 Kristianstad
Besöksadress: Dockplatsen 26  
tfn +46 (0) 44-309 31 31    
[e-postadress]   
http://www.Skane.se    
Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

________________________________________
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1925 e-postadress]>
Skickat: den 4 juni 2023 05:33:29 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Till: Region Skåne
Ämne: Re: Begäran om allmänna handlingar - SDV

Till Region Skåne,

Tack för svaret. Jag undrar om ni kan lämna ut en lista på dokument som ni tagit fram här? Gärna i maskinläsbart format som tex csv med datum, titel och sånt.

Sen kan jag välja och vraka bland innehållet och begära ut dem i en eller flera omgångar och vi slipper belasta miljön med minnen eller papper.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

visa citerade sektioner

Region Skåne

1 Bilaga

Hej,

Skickar en bild med skärmdump över de filer som i så fall lämnas ut.
Vid utskick över 20Mb lämnar vi ut handlingar på USB-minne. Det kostar 75 kr inklusive moms.
Önskar du avgränsa begäran så får du gärna återkomma och specificera vad du önskar ta del av.

Med vänlig hälsning,
Anna Nilsson
Enheten för diarium och handlingsoffentlighet 
Koncernkontoret   
Informationsstyrning och informationsförvaltning   
Region Skåne   
Dockplatsen 26  
Postadress:  291 89 Kristianstad
Besöksadress: Dockplatsen 26  
tfn +46 (0) 44-309 31 31    
[e-postadress]   
http://www.Skane.se    
Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

________________________________________
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1925 e-postadress]>
Skickat: den 4 juni 2023 05:33:29 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Till: Region Skåne
Ämne: Re: Begäran om allmänna handlingar - SDV

Till Region Skåne,

Tack för svaret. Jag undrar om ni kan lämna ut en lista på dokument som ni tagit fram här? Gärna i maskinläsbart format som tex csv med datum, titel och sånt.

Sen kan jag välja och vraka bland innehållet och begära ut dem i en eller flera omgångar och vi slipper belasta miljön med minnen eller papper.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

visa citerade sektioner

Uppenbar Pseudonym

Till Region Skåne,

Hela iden med att begränsa baserat på mb verkar märkligt, det finns ju gratistjänster där man kan sända stora filer gratis. Tex https://wetransfer.com/upload

Jag tar gärna del av handlingarna går det att skicka med WeTransfer eller liknande?

Alternativt kan ju alla myndigheter gå ihop och samordna utlämnandet av handlingar i ett gemensamt system som inte har begränsningar likt email.

Det är oklart om du menar 20mb per fil max eller totalt.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

Region SkåneTack för ditt e-postmeddelande. Vi hanterar eller skickar vidare ditt
ärende till rätt förvaltning så snart som möjligt.  

 

Observera att inkommande e-post utgör allmän handling och att ditt
meddelande kan komma att lämnas ut vid begäran. 

 

Med vänlig hälsning,

 

Kundcenter

Gemensam Servicefunktion, Regionservice

 

Region Skåne

29189 Kristianstad

[e-postadress

Region Skåne ansvarar för hälso-och sjukvården, utvecklingen av
näringsliv, kollektrafik, kultur och samarbete med andra regioner i och
utanför Sverige

Region Skåne

Hej,

Det är för det fall samtliga filer uppgår till en mängd på 20 mb, vilket det gör i detta fall.

Som tidigare nämnt kostar det 75 kronor.

En myndighet kan inte använda vilka gratistjänster som helst utan vi använder godkända, upphandlade lösningar. Myndigheter väljer själva format för utlämnande och USB är att föredra framför att lämna ut på papper vilket kostar 2kr per sida samt 50 kronor för 10 sidor.

Med vänlig hälsning,
Anna Nilsson
Enheten för diarium och handlingsoffentlighet 
Koncernkontoret   
Informationsstyrning och informationsförvaltning   
Region Skåne   
Dockplatsen 26  
Postadress:  291 89 Kristianstad
Besöksadress: Dockplatsen 26  
tfn +46 (0) 44-309 31 31    
[e-postadress]   
http://www.Skane.se    
Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

________________________________________
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1925 e-postadress]>
Skickat: den 5 juni 2023 16:40:51 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Till: Region Skåne
Ämne: Re: Sv: Begäran om allmänna handlingar - SDV

Till Region Skåne,

Hela iden med att begränsa baserat på mb verkar märkligt, det finns ju gratistjänster där man kan sända stora filer gratis. Tex https://wetransfer.com/upload

Jag tar gärna del av handlingarna går det att skicka med WeTransfer eller liknande?

Alternativt kan ju alla myndigheter gå ihop och samordna utlämnandet av handlingar i ett gemensamt system som inte har begränsningar likt email.

Det är oklart om du menar 20mb per fil max eller totalt.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

visa citerade sektioner

Region Skåne

Hej,

Det är för det fall samtliga filer uppgår till en mängd på 20 mb, vilket det gör i detta fall.

Som tidigare nämnt kostar det 75 kronor.

En myndighet kan inte använda vilka gratistjänster som helst utan vi använder godkända, upphandlade lösningar. Myndigheter väljer själva format för utlämnande och USB är att föredra framför att lämna ut på papper vilket kostar 2kr per sida samt 50 kronor för 10 sidor.

Med vänlig hälsning,

Jennie

Enheten för diarium och handlingsoffentlighet
Koncernkontoret

Region Skåne
Dockplatsen 26
205 25 Malmö
tfn +46 (0) 44-309 31 31 
[e-postadress]
http://www.Skane.se 
Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

________________________________________
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1925 e-postadress]>
Skickat: den 5 juni 2023 16:40:51 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Till: Region Skåne
Ämne: Re: Sv: Begäran om allmänna handlingar - SDV

Till Region Skåne,

Hela iden med att begränsa baserat på mb verkar märkligt, det finns ju gratistjänster där man kan sända stora filer gratis. Tex https://wetransfer.com/upload

Jag tar gärna del av handlingarna går det att skicka med WeTransfer eller liknande?

Alternativt kan ju alla myndigheter gå ihop och samordna utlämnandet av handlingar i ett gemensamt system som inte har begränsningar likt email.

Det är oklart om du menar 20mb per fil max eller totalt.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

visa citerade sektioner