Ramavtal markarbeten 2023-13

För närvarande inväntande till ett svar från Aktiebolaget Bostäder i Lidköping, de måste svara snabbt och normalt inte senare än (detaljer).

Mikael Bertilsson

Till Aktiebolaget Bostäder i Lidköping,

Vi vill ta del av alla entreprenörers anbudshandlingar enligt Ramavtal markarbeten 2023-13

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Mikael Bertilsson