Ramavtal markarbeten 2023-13

Mikael Bertilsson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Aktiebolaget Bostäder i Lidköping

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Aktiebolaget Bostäder i Lidköping ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Mikael Bertilsson

Till Aktiebolaget Bostäder i Lidköping,

Vi vill ta del av alla entreprenörers anbudshandlingar enligt Ramavtal markarbeten 2023-13

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Mikael Bertilsson