Rålis parklek

david andersson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Kungsholmens stadsdelsförvaltning,

Hej, jag önskar få veta vad Rålambhovsparkens parklek fick i anslag 2022 och 2023.

Med vänlig hälsning,

david

Administration SD08 INFO, Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Hej,

De hade en budget på 2,1 Mkr både 2022 och även för 2023.

Vänliga hälsningar
Pernilla Barsaum
Registraturen

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Enheten för Intern Service
Box 49039, 100 28 Stockholm
[Kungsholmens stadsdelsförvaltning e-postadress för begäran om allmän handling]

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

Handling of personal data
Within the City of Stockholm organisation, each committee or board, is responsible for the handling of all its personal data. You can find information on how the City of Stockholm handles personal data on start.stockholm/dataskydd.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: david andersson <[Registrators #2037 e-postadress]>
Skickat: den 7 november 2023 16:31
Till: Administration SD08 INFO <[Kungsholmens stadsdelsförvaltning e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Rålis parklek

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Kungsholmens stadsdelsförvaltning,

Hej, jag önskar få veta vad Rålambhovsparkens parklek fick i anslag 2022 och 2023.

Med vänlig hälsning,

david

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2037 e-postadress]

Är [Kungsholmens stadsdelsförvaltning e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Kungsholmens stadsdelsförvaltning? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------