Protokoll från justitieutskottets sammanträde 2023/24:1

Mattias Axell gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Justitiedepartementet

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Justitiedepartementet,

Jag vill ta del av det förslag till svensk ståndpunkt om EU-kommissionens förordning för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn som regeringen överlämnade till riksdagens Justitieutskott i samband med dess sammanträde 2023-09-14 (punkt 1).

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Mattias Axell

Caroline Heidenberg,

1 Bilaga

Hej Mattias,

Se bifogat promemoria för regeringens överläggning med justitieutskottet om Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande och bekämpning av sexuellt övergreppsmaterial mot barn den 14 september 2023.

Hälsningar
Caroline Heidenberg

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1981 e-postadress]>
Skickat: den 19 september 2023 13:35
Till: Ju Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Protokoll från justitieutskottets sammanträde 2023/24:1

Till Justitiedepartementet,

Jag vill ta del av det förslag till svensk ståndpunkt om EU-kommissionens förordning för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn som regeringen överlämnade till riksdagens Justitieutskott i samband med dess sammanträde 2023-09-14 (punkt 1).

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1981 e-postadress]

Är [Justitiedepartementet e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Justitiedepartementet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------