Priser för organisationens användning av tjänsten Google Workspace

Begäran blev framgångsrik.

Till Östersunds kommun,

Jag önskar ta del av priser för organisationens användning av tjänsten Google Workspace. Jag vill ha pris per användare och eventuella fasta grundpriser.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Petter Joelson

Östersunds kommun

2 Bilagor

Tack för ditt mail till Östersund kommun

Vi tar nu hand om ditt ärende med nr KC20247705 och jobbar för att
återkomma till dig inom max två arbetsdagar.

Observera att du inte kan svara på detta e-postmeddelande.
Svara istället till: [1][Östersunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Med vänliga hälsningar
Östersunds kommun
Kundcenter
Tel: 063- 14 30 00
E-post: [2][Östersunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

[3]Powered by flexiteBPMS
E-mail-id: EUID0000985282

References

Visible links
1. mailto: [Östersunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. mailto: [Östersunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

barnochutbildningsnamnden, Östersunds kommun

1 Bilaga

Hej, här kommer kostnaden för våra licenser: 

Kostnad för Google Workspace Education plus som betalas årsvis.
169 316kr/år exkl.moms. Priset omfattar 5244s stycken antal licenser.

Med vänlig hälsning

 

Malin Antolin Persson

Sakkunnig förvaltningsjuridik och informationssäkerhet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Östersunds kommun

 

Telefon: 063-14 35 75

Kundcenter: 063-14 30 00

 

[1]www.ostersund.se

[2]www.facebook.com/ostersundskommun

 

Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-postmeddelande

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Unn Thofelt <[e-postadress]>
Skickat: den 24 januari 2024 11:21
Till: barnochutbildningsnamnden <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Priser för
organisationens användning av tjänsten Google Workspace
 
 
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Petter Joelson <[Registrators #2117 e-postadress]>
Skickat: den 23 januari 2024 13:18
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Östersunds kommun
<[Östersunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Priser för organisationens
användning av tjänsten Google Workspace

Till Östersunds kommun,

Jag önskar ta del av priser för organisationens användning av tjänsten
Google Workspace. Jag vill ha pris per användare och eventuella fasta
grundpriser.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Petter Joelson

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[3]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[Registrators #2117 e-postadress]

Är [Östersunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Östersunds kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
[4]https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[5]https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------
När du kommunicerar med Östersunds kommun via e-post kommer dina uppgifter
att behandlas av kommunen. All hantering av personuppgifter i e-post sker
i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om
Östersunds kommuns hantering av personuppgifter på
www.ostersund.se/dataskydd.

References

Visible links
1. http://www.ostersund.se/
2. http://www.facebook.com/ostersundskommun
3. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
4. https://handlingar.se/change_request/new...
5. https://handlingar.se/help/officers

barnochutbildningsnamnden, Östersunds kommun

1 Bilaga

Hej
Jag har mottagit din förfrågan och skickat den vidare till vår ansvarige
Malin Antolin Persson. 
______________________________
Med vänlig hälsning 
Sara Söderström, Registrator  
Barn- och utbildningsförvaltningen

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Unn Thofelt <[e-postadress]>
Skickat: den 24 januari 2024 11:21
Till: barnochutbildningsnamnden <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Priser för
organisationens användning av tjänsten Google Workspace
 
 
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Petter Joelson <[Registrators #2117 e-postadress]>
Skickat: den 23 januari 2024 13:18
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Östersunds kommun
<[Östersunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Priser för organisationens
användning av tjänsten Google Workspace

Till Östersunds kommun,

Jag önskar ta del av priser för organisationens användning av tjänsten
Google Workspace. Jag vill ha pris per användare och eventuella fasta
grundpriser.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Petter Joelson

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[1]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[Registrators #2117 e-postadress]

Är [Östersunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Östersunds kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
[2]https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[3]https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------
När du kommunicerar med Östersunds kommun via e-post kommer dina uppgifter
att behandlas av kommunen. All hantering av personuppgifter i e-post sker
i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om
Östersunds kommuns hantering av personuppgifter på
www.ostersund.se/dataskydd.

References

Visible links
1. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
2. https://handlingar.se/change_request/new...
3. https://handlingar.se/help/officers