Påminnelseavgifter och betalningsmetodik

Fredrik gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Centrala studiestödsnämnden

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev delvis framgångsrik.

Till Centrala studiestödsnämnden,

Jag vill gärna veta:

Hur många påminnelseavgifter har ni skickat ut till personer med studieskulder under 2022 och hittils 2023? Gärna uppdelat per månad och per betalningsmetodik personerna använder.

Om beloppet skiljer sig från 450kr vill jag gärna veta så jag kan räkna fram ungefärligt hur mycket pengar det rör sig om, men annars behövs det inte.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Fredrik

Registrator CSN, Centrala studiestödsnämnden

1 Bilaga

Hej!

Här bifogas beställd statistik tillsammans med kommentarer.

Hälsningar

Registraturen
Ekonomiavdelningen

Besök oss på www.csn.se
CSN gör studier möjligt

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Fredrik <[Registrators #1795 e-postadress]>
Skickat: den 3 april 2023 15:53
Till: Registrator CSN <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Påminnelseavgifter och betalningsmetodik

Till Centrala studiestödsnämnden,

Jag vill gärna veta:

Hur många påminnelseavgifter har ni skickat ut till personer med studieskulder under 2022 och hittils 2023? Gärna uppdelat per månad och per betalningsmetodik personerna använder.

Om beloppet skiljer sig från 450kr vill jag gärna veta så jag kan räkna fram ungefärligt hur mycket pengar det rör sig om, men annars behövs det inte.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om

villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Fredrik

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1795 e-postadress]

Är [CSN e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Centrala studiestödsnämnden? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------