Översikt hallbokningar och ansökningar för idrottshallar

Begäran blev delvis framgångsrik.

Constantin Nottbeck

Till Stockholms stad,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Data jag önskar få tillgång till avser hallbokningar i idrottshallar (och gymastiksalar, etc...) under idrottsförvaltningens ansvar.
Jag önskar får:
- ansökningar för idrottshallar för inomhussäsongen 2023/2024 (nästkommande) och 2022/2023 från alla klubbar som har lämnat in ansökan.
Data ska vara i digital form (csv eller liknande tabellform) och ska innehålla:
- Klubb
- Veckodag
- Tid (från-till)
- Hall
- Idrott (om bekant)
- Typ av användare
- Eventuella kompletterande kommentarer som lämnades in i sammanhang med ansökan om tider.

Utöver data om ansökningar önskar jag också få information kring hur halltider har fördelats till föreningar i samma format/utsträckning som nämnd ovan.
- Klubb
- Veckodag
- Tid (från-till)
- Hall
- Idrott (om bekant)
- Typ av användare

Obs: Excel-filen med olika flikar (formatet som skickades ut till föreningar innan bokningsbekräftelserna kom) för dem olika hallar anser jag inte vara i ett format som tilllåta vidareutnyttjande.

Utöver det som nämnds ovan önskar jag får tillgång till antal medlemmar som Idrottsförvaltningen använder som grund för hallfördelningen. Statistiken ska omfatta alla klubbar som sökt tider och delas upp i vuxen, ungdom, bosatt inom Stockholms stad och utanför. Även denna informationen ska omfatta säsongerna 2023/2024 och 2022/2023.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Constantin Nottbeck

Funktion IDR Idrott, Stockholms stad

Hej
Idrottsförvaltningen har tagit emot din begäran om utlämnande av allmän handling och påbörjar handläggningen snarast. Det kan komma att tas ut en avgift enligt kommunens taxa beroende på begärans omfattning, se nedan. Idrottsförvaltningen tar betalt för allmänna handlingar som lämnas ut, vare sig utlämnandet sker digitalt eller på papper. Avgiften för detta är fastställd av Stockholms kommunfullmäktige. Taxan är publicerad i den kommunala författningssamlingen för Stockholm, Kfs 1996:25
Avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar:
1-9 sidor är kostnadsfria
10 sidor kostar 50 kronor
Alla sidor därutöver kostar 2 kronor per sida.
Din begäran har diarienr: 2.8/2023/1728

Med vänlig hälsning

Mats Lidström
Registrator

Idrottsförvaltningen
Föreningsstöds- och bokningsenheten
Palmfeltsvägen 5
Box 8313 104 20  Stockholm
E-post: [e-postadress]
motionera.stockholm

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 5 juni 2023 07:19
Till: Funktion IDR Idrott <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Översikt hallbokningar och ansökningar för idrottshallar

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Constantin Nottbeck <[Registrators #1926 e-postadress]>
Skickat: den 3 juni 2023 15:45
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Översikt hallbokningar och ansökningar för idrottshallar

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Stockholms stad,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Data jag önskar få tillgång till avser hallbokningar i idrottshallar (och gymastiksalar, etc...) under idrottsförvaltningens ansvar.
Jag önskar får:
- ansökningar för idrottshallar för inomhussäsongen 2023/2024 (nästkommande) och 2022/2023 från alla klubbar som har lämnat in ansökan.
Data ska vara i digital form (csv eller liknande tabellform) och ska innehålla:
- Klubb
- Veckodag
- Tid (från-till)
- Hall
- Idrott (om bekant)
- Typ av användare
- Eventuella kompletterande kommentarer som lämnades in i sammanhang med ansökan om tider.

Utöver data om ansökningar önskar jag också få information kring hur halltider har fördelats till föreningar i samma format/utsträckning som nämnd ovan.
- Klubb
- Veckodag
- Tid (från-till)
- Hall
- Idrott (om bekant)
- Typ av användare

Obs: Excel-filen med olika flikar (formatet som skickades ut till föreningar innan bokningsbekräftelserna kom) för dem olika hallar anser jag inte vara i ett format som tilllåta vidareutnyttjande.

Utöver det som nämnds ovan önskar jag får tillgång till antal medlemmar som Idrottsförvaltningen använder som grund för hallfördelningen. Statistiken ska omfatta alla klubbar som sökt tider och delas upp i vuxen, ungdom, bosatt inom Stockholms stad och utanför. Även denna informationen ska omfatta säsongerna 2023/2024 och 2022/2023.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Constantin Nottbeck

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1926 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Funktion IDR Idrott, Stockholms stad

Hej Constantin

 

De data du begär ut existerar inte i de format som du önskar och kan
heller inte på ett enkelt sätt tas fram. Önskar du trots detta,
fortfarande att få tillgång till antal medlemmar som Idrottsförvaltningen
använder som grund för hallfördelningen?

 

 

Med vänlig hälsning

 

Registrator

 

Idrottsförvaltningen

Föreningsstöds- och bokningsenheten

Palmfeltsvägen 5

Box 8313 104 20  Stockholm

E-post: [e-postadress]

motionera.stockholm

 

 

 

Information om behandling av personuppgifter

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Constantin Nottbeck <[1][Registrators #1926 e-postadress]>

Skickat: den 3 juni 2023 15:45

Till: Funktion Kommunstyrelsen <[2][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Översikt hallbokningar och
ansökningar för idrottshallar

 

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på
länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet
att innehållet är säkert.

 

 

Till Stockholms stad,

 

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti
2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

 

Data jag önskar få tillgång till avser hallbokningar i idrottshallar (och
gymastiksalar, etc...) under idrottsförvaltningens ansvar.

Jag önskar får:

- ansökningar för idrottshallar för inomhussäsongen 2023/2024
(nästkommande) och 2022/2023 från alla klubbar som har lämnat in ansökan.

Data ska vara i digital form (csv eller liknande tabellform) och ska
innehålla:

- Klubb

- Veckodag

- Tid (från-till)

- Hall

- Idrott (om bekant)

- Typ av användare

- Eventuella kompletterande kommentarer som lämnades in i sammanhang med
ansökan om tider.

 

Utöver data om ansökningar önskar jag också få information kring hur
halltider har fördelats till föreningar i samma format/utsträckning som
nämnd ovan.

- Klubb

- Veckodag

- Tid (från-till)

- Hall

- Idrott (om bekant)

- Typ av användare

 

Obs: Excel-filen med olika flikar (formatet som skickades ut till
föreningar innan bokningsbekräftelserna kom) för dem olika hallar anser
jag inte vara i ett format som tilllåta vidareutnyttjande.

 

Utöver det som nämnds ovan önskar jag får tillgång till antal medlemmar
som Idrottsförvaltningen använder som grund för hallfördelningen.
Statistiken ska omfatta alla klubbar som sökt tider och delas upp i vuxen,
ungdom, bosatt inom Stockholms stad och utanför. Även denna informationen
ska omfatta säsongerna 2023/2024 och 2022/2023.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

 

Constantin Nottbeck

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[3]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[4][Registrators #1926 e-postadress]

 

Är [5][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [6][e-postadress]:

[7]https://handlingar.se/change_request/new...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[8]https://handlingar.se/help/officers

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Registrators #1926 e-postadress]
2. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
3. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
4. mailto:[Registrators #1926 e-postadress]
5. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
6. mailto:[e-postadress]
7. https://handlingar.se/change_request/new...
8. https://handlingar.se/help/officers

Constantin Nottbeck

Till Funktion IDR Idrott,

ok, om data för första förfrågan inte kan tas fram på enkelt sätt, så går det kanske om vi ändrar format och omfattning?
Jag önskar får ansökan för idrottshaller, gymastiksal och liknande från följande klubbar (excel filen som skickades in för bokning funkar som format).
Angående tider som tilldelades: En översikt som motsvarar det en inloggad kund se under "Visa bokningar" i interbook funkar som format och måste kunna tas fram.
Jag ösnkar fortfarande att få tillgång till antal medlemmar som Idrottsförvaltningen
använder som grund för hallfördelningen.

Älvsjö AIK Innebandyförening
Årsta AIK Handbollförening
Bar Central Nytorget, IS
Bolton, IK
Cliff, Handbollklubben
DIF futsal
Djurgårdens IF IBS
Elden Volleybollklubb
Floorball Club Kungsholmen
Fryshuset basket ungdomsklubb
Hammarby IF Basketförening
Hammarby IF IBF
Hammarbygymnasterna
Högalids IF
Karlbergs Bollklubb
KFUM Central Basket
Norrtulls SK, Bordtennissektion
Norrtulls SK, handbollssektion
Norrtulls SK, innebandysektion
Söder Futsal
Södermalms Volleybollklubb
Spårvägens Volleybollklubb
Sthlm Top Gymnastics
Stockholm Rytmisk Gymnastikförening
Stockholmspolisens IF Handbollsförening
Suld Volleybollklubb

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Constantin Nottbeck

Funktion IDR Idrott, Stockholms stad

Hej
Idrottsförvaltningen har tagit emot din begäran om utlämnande av allmän handling och påbörjar handläggningen snarast. Det kan komma att tas ut en avgift enligt kommunens taxa beroende på begärans omfattning, se nedan. Idrottsförvaltningen tar betalt för allmänna handlingar som lämnas ut, vare sig utlämnandet sker digitalt eller på papper. Avgiften för detta är fastställd av Stockholms kommunfullmäktige. Taxan är publicerad i den kommunala författningssamlingen för Stockholm, Kfs 1996:25

Avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar:
1-9 sidor är kostnadsfria
10 sidor kostar 50 kronor
Alla sidor därutöver kostar 2 kronor per sida.
Din begäran har diarienr: 2.8/2023/1728

Med vänlig hälsning

Patrik Ludzik
Registrator

Idrottsförvaltningen
Föreningsstöds- och bokningsenheten
Palmfeltsvägen 5
Box 8313 104 20  Stockholm
E-post: [e-postadress]
motionera.stockholm

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Constantin Nottbeck <[Registrators #1926 e-postadress]>
Skickat: den 12 juni 2023 22:24
Till: Funktion IDR Idrott <[e-postadress]>
Ämne: Re: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Översikt hallbokningar och ansökningar för idrottshallar 2.8/2023/1728

Till Funktion IDR Idrott,

ok, om data för första förfrågan inte kan tas fram på enkelt sätt, så går det kanske om vi ändrar format och omfattning?
Jag önskar får ansökan för idrottshaller, gymastiksal och liknande från följande klubbar (excel filen som skickades in för bokning funkar som format).
Angående tider som tilldelades: En översikt som motsvarar det en inloggad kund se under "Visa bokningar" i interbook funkar som format och måste kunna tas fram.
Jag ösnkar fortfarande att få tillgång till antal medlemmar som Idrottsförvaltningen använder som grund för hallfördelningen.

Älvsjö AIK Innebandyförening
Årsta AIK Handbollförening
Bar Central Nytorget, IS
Bolton, IK
Cliff, Handbollklubben
DIF futsal
Djurgårdens IF IBS
Elden Volleybollklubb
Floorball Club Kungsholmen
Fryshuset basket ungdomsklubb
Hammarby IF Basketförening
Hammarby IF IBF
Hammarbygymnasterna
Högalids IF
Karlbergs Bollklubb
KFUM Central Basket
Norrtulls SK, Bordtennissektion
Norrtulls SK, handbollssektion
Norrtulls SK, innebandysektion
Söder Futsal
Södermalms Volleybollklubb
Spårvägens Volleybollklubb
Sthlm Top Gymnastics
Stockholm Rytmisk Gymnastikförening
Stockholmspolisens IF Handbollsförening
Suld Volleybollklubb

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Constantin Nottbeck

visa citerade sektioner

Funktion IDR Idrott, Stockholms stad

1 Bilaga

Hej Constantin!

 

Fördelningen av säsongstider i idrottshallar till barn och ungdomar styrs
av antal bidragsberättigade medlemmar i respektive ålderskategori. I
bifogade filer framgår antal medlemmar och den tid som sedan fördelas.

 

Även om formatet är annorlunda hoppas vi att det besvarar dina frågor

 

 

 

 

Med vänlig hälsning

 

Mats Lidström

Registrator

 

Idrottsförvaltningen

Föreningsstöds- och bokningsenheten

Palmfeltsvägen 5

Box 8313 104 20  Stockholm

E-post: [1][e-postadress]

[2]motionera.stockholm

 

[3]https://intranat.stockholm.se/PageFiles/...

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
[4]stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Constantin Nottbeck <[5][Registrators #1926 e-postadress]>

Skickat: den 12 juni 2023 22:24

Till: Funktion IDR Idrott <[6][e-postadress]>

Ämne: Re: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Översikt
hallbokningar och ansökningar för idrottshallar 2.8/2023/1728

 

Till Funktion IDR Idrott,

 

ok, om data för första förfrågan inte kan tas fram på enkelt sätt, så går
det kanske om vi ändrar format och omfattning?

Jag önskar får ansökan för idrottshaller, gymastiksal och liknande från
följande klubbar (excel filen som skickades in för bokning funkar som
format).

Angående tider som tilldelades: En översikt som motsvarar det en inloggad
kund se under "Visa bokningar" i interbook funkar som format och måste
kunna tas fram.

Jag ösnkar fortfarande att få tillgång till antal medlemmar som
Idrottsförvaltningen använder som grund för hallfördelningen.

 

Älvsjö AIK Innebandyförening

Årsta AIK Handbollförening

Bar Central Nytorget, IS

Bolton, IK

Cliff, Handbollklubben

DIF futsal

Djurgårdens IF IBS

Elden Volleybollklubb

Floorball Club Kungsholmen

Fryshuset basket ungdomsklubb

Hammarby IF Basketförening

Hammarby IF IBF

Hammarbygymnasterna

Högalids IF

Karlbergs Bollklubb

KFUM Central Basket

Norrtulls SK, Bordtennissektion

Norrtulls SK, handbollssektion

Norrtulls SK, innebandysektion

Söder Futsal

Södermalms Volleybollklubb

Spårvägens Volleybollklubb

Sthlm Top Gymnastics

Stockholm Rytmisk Gymnastikförening

Stockholmspolisens IF Handbollsförening

Suld Volleybollklubb

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Constantin Nottbeck

 

visa citerade sektioner

Constantin Nottbeck

Till Funktion IDR Idrott,

bifogade filen (en) är Stockholm Stad's logotyp, så det är inget svar på min förfrågan.

Svaret låter som ansökningarna för tider saknas i svaret. Ansökningarna var (och är) en del av min förfrågning.
Enligt min kännedom skickas ansökningar för tider i form av excel-filer som är ett format som jag kan acceptera. Jag kan inte yttra mig om formatet av data som ska ha bifogats, men jag hänvisar till formatkravet i kapitel 2 § 2 Lag (2022:818) och mina förslag av formatet för datat.

""2 § Data ska tillgängliggöras i det befintliga formatet eller, om sökanden begär det och det är lämpligt samt praktiskt och tekniskt möjligt, i ett format som är öppet, maskinläsbart, och i förekommande fall, tillgängligt och sökbart, tillsammans med tillhörande metadata. ""

Med vänliga hälsningar,

Constantin Nottbeck

Funktion IDR Idrott, Stockholms stad

2 Bilagor

Hej Constantin

Ser att jag misslyckades med att bifoga filerna i det förra mejlet.

Med vänlig hälsning

Mats Lidström
Registrator

Idrottsförvaltningen
Föreningsstöds- och bokningsenheten
Palmfeltsvägen 5
Box 8313 104 20  Stockholm
E-post: [e-postadress]
motionera.stockholm

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Constantin Nottbeck <[Registrators #1926 e-postadress]>
Skickat: den 22 juni 2023 18:26
Till: Funktion IDR Idrott <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: Begäran enligt Offentlighetsprincipen - Översikt hallbokningar och ansökningar för idrottshallar 2.8/2023/1728

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Funktion IDR Idrott,

bifogade filen (en) är Stockholm Stad's logotyp, så det är inget svar på min förfrågan.

Svaret låter som ansökningarna för tider saknas i svaret. Ansökningarna var (och är) en del av min förfrågning.
Enligt min kännedom skickas ansökningar för tider i form av excel-filer som är ett format som jag kan acceptera. Jag kan inte yttra mig om formatet av data som ska ha bifogats, men jag hänvisar till formatkravet i kapitel 2 § 2 Lag (2022:818) och mina förslag av formatet för datat.

""2 § Data ska tillgängliggöras i det befintliga formatet eller, om sökanden begär det och det är lämpligt samt praktiskt och tekniskt möjligt, i ett format som är öppet, maskinläsbart, och i förekommande fall, tillgängligt och sökbart, tillsammans med tillhörande metadata. ""

Med vänliga hälsningar,

Constantin Nottbeck

visa citerade sektioner

Constantin Nottbeck

Till Funktion IDR Idrott,

Tack för översikten, det är dock inte informationen jag efterfrågade.
Jag var inte ut efter sammanfattningen av timmarna (det kan jag göra själv) men efter
kopplingen Förening <-> Bokning <-> Idrottsanläggning enligt det jag skrev i original förfrågan:

En tabell som motsvara det en kund ser i interbook under "Visa bokningar"
Anläggning | Objekt | Datum | Från-Till | Typ | Nyttare | KUND

Observera att "KUND" kolumnen inte finns i interbook, men med tillgång till underliggande system borde det vara enkelt för er att få en översikt som efterfrågat.

Utöver denna översikten efterfrågade jag också att få tillgång till ansökningarna för halltider i t.ex form av de inkommna excel-filerna.

Med vänliga hälsningar,

Constantin Nottbeck

Funktion IDR Idrott, Stockholms stad

Hej Constantin

Din begäran om utlämnande av ansökningar gällande halltider består uppskattningsvis av cirka 1 500 sidor till en kostnad av cirka 3 000 kronor. Kvarstår din begäran?

Med vänlig hälsning

Mats Lidström
Registrator

Idrottsförvaltningen
Föreningsstöds- och bokningsenheten
Palmfeltsvägen 5
Box 8313 104 20  Stockholm
E-post: [e-postadress]
motionera.stockholm

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Constantin Nottbeck <[Registrators #1926 e-postadress]>
Skickat: den 1 september 2023 14:25
Till: Funktion IDR Idrott <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: SV: Begäran enligt Offentlighetsprincipen - Översikt hallbokningar och ansökningar för idrottshallar 2.8/2023/1728

Till Funktion IDR Idrott,

Tack för översikten, det är dock inte informationen jag efterfrågade.
Jag var inte ut efter sammanfattningen av timmarna (det kan jag göra själv) men efter kopplingen Förening <-> Bokning <-> Idrottsanläggning enligt det jag skrev i original förfrågan:

En tabell som motsvara det en kund ser i interbook under "Visa bokningar"
Anläggning | Objekt | Datum | Från-Till | Typ | Nyttare | KUND

Observera att "KUND" kolumnen inte finns i interbook, men med tillgång till underliggande system borde det vara enkelt för er att få en översikt som efterfrågat.

Utöver denna översikten efterfrågade jag också att få tillgång till ansökningarna för halltider i t.ex form av de inkommna excel-filerna.

Med vänliga hälsningar,

Constantin Nottbeck

visa citerade sektioner