Öppna metadata om vandringsleder

Uppenbar Pseudonym gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Kalmar kommun

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Kalmar kommun ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Uppenbar Pseudonym

Till Kalmar kommun,

Jag hittade öppna geodata om vandringsleder på eran dataportal. Tack för att ni delar!

Att dela geodatan är steg 1 på vägen mot länkade datamängder. Här följer därför min förfrågan om data som gör att jag enkelt kan koppla ihop geodatan med metadata om varje led och etapp.

För varje led önskar i tillägg till geodatan en datamängd med följande information:
Id
Namn
Datum När den skapades
Vilken organisation som underhåller den
Start
Slut
Om den är skyltat/märkt eller inte
Hur den är skyltad eller märkt. Se https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:...
Om den har etapper och hur många
Länk till naturkartan om sådan finns
Länk till Wikidata QID
Länk till openstreetmap relations ID
Vilken organisation som underhåller leden
Vilken organisation som äger/ansvarar för leden
Längd
Länk till geodatan där den fritt går att ladda ner för vem som helst

För varje etapp önskar jag veta:
Id
Namn
Nummer
Start
Slut
Vilken led den är en del av
Om den är skyltat/märkt eller inte
Hur den är skyltad eller märkt. Se https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:...
Längd
Länk till naturkartan om sådan finns
Länk till Wikidata QID
Länk till openstreetmap relations ID
Länk till geodatan där den fritt går att ladda ner för vem som helst

Här ser ni en översikt över alla leder vi redan känner till i Sverige och vad vi vet om dem just nu: https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:W...

På förhand tack för

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Uppenbar Pseudonym

Till Kalmar kommun,

Jag väntar fortfarande på svar

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Kalmar kommun

Tack för din e-post!

Vi har nu tagit emot ditt ärende till Kalmar kommun.

 

Vi vill gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör. Synpunkter som
förbättringsförslag, klagomål eller beröm lämnar du [1]via vår
e-tjänst. Om du upptäckt något som är trasigt eller fel kan det anmälas
via våra [2]e-tjänster för felanmälan. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Kontaktcenter 

Kalmar kommun
telefon 010 – 352 00 00
[Kalmar kommun e-postadress för begäran om allmän handling]  

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Box 611│391 26 Kalmar
[3]www.kalmar.se  

References

Visible links
1. https://minasidor.kalmar.se/oversikt/ove...
2. https://minasidor.kalmar.se/
3. http://www.kalmar.se/