Till Varbergs kommun,

Jag vill ha geodata om era stadsdelar som öppna data som json eller csv från Peter. Detta är en begäran om tillgängliggörande för vidareutnyttjande enligt "öppna data-lagen".

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Björn

Kommunstyrelsen, Varbergs kommun

Hej!
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit emot ditt meddelande. Vi läser
inkommande mejl dagtid, helgfria vardagar. Om du har ställt frågor i
meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Du hittar mer information om oss och vår verksamhet på [1]www.varberg.se

---------------------------------------------------------------------------------

E-postmeddelanden som inkommer till Varbergs kommun är allmän handling.Vi
behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen,
GDPR.
Informationen kommer att lagras av en extern part, Microsoft, under den
tid som krävs för att handlägga ditt ärende. Om handläggningen kräver det
kan informationen diarieföras/registreras och bevaras då i kommunens
e-arkiv.

Rättsligt stöd för denna behandling av personuppgifter är allmänt intresse
eller myndighetsutövning.
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen,[Varbergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] 0340-880 00
För mer information se [2]www.varberg.se/GDPR

References

Visible links
1. http://www.varberg.se/
2. http://www.varberg.se/GDPR

GIS - Stadsbyggnadskontor, Varbergs kommun

2 Bilagor

Hej,
Testet med begäran om handlingar enl offentlighetsprincipen ser ut att fungerat bra!
- från Björn via https://handlingar.se/
- från handlingar.se till kommunstyrelsen [Varbergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
- från ks till byggnadsnämnden [e-postadress]
- från bn till kartgruppen [e-postadress]
- från kg till gis-avdelningen [e-postadress]
Och här bifogas begärda dokument med vändande epost!

Med vänliga hälsningar
Magnus Odin
GIS Samordnare
Geografisk Information
E-post: [e-postadress]

Varbergs kommun
Stadsbyggnadskontoret
432 80 Varberg

Varberg direkt: 0340-880 00
Webbplats: varberg.se

Så här behandlar Varbergs kommun personuppgifter: varberg.se/GDPR

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: [e-postadress] <[e-postadress]>
Skickat: den 20 oktober 2023 08:31
Till: GIS - Stadsbyggnadskontor <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data om stadsdelar

Hej, detta ärende är nog till er.

Med vänliga hälsningar
Rickard Lindh
Kart- och Mätingenjör
Geografisk Information

Telefon: 0340-697959 / 0707954633
E-post: [e-postadress]

Varbergs kommun
Stadsbyggnadskontoret
432 80 Varberg

Varberg direkt: 0340-880 00
Webbplats: varberg.se

Så här behandlar Varbergs kommun personuppgifter: varberg.se/GDPR

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Byggnadsnämnden <[e-postadress]>
Skickat: den 20 oktober 2023 07:36
Till: [e-postadress]
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data om stadsdelar

Med vänliga hälsningar

Ture Jonsson
Byggnadsadministratör
E-post: [e-postadress]
Varbergs kommun
Stadsbyggnadskontoret
432 80 Varberg

Varberg direkt: 0340-880 00
Webbplats: varberg.se

Så här behandlar Varbergs kommun personuppgifter: varberg.se/GDPR

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kommunstyrelsen <[Varbergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 19 oktober 2023 13:00
Till: Byggnadsnämnden <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data om stadsdelar

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Björn Hagström <[Registrators #2025 e-postadress]>
Skickat: den 19 oktober 2023 11:31
Till: Kommunstyrelsen <[Varbergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data om stadsdelar

[Du får inte e-post ofta från [Registrators #2025 e-postadress]. Läs om varför det här är viktigt på https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific... ]

Till Varbergs kommun,

Jag vill ha geodata om era stadsdelar som öppna data som json eller csv från Peter. Detta är en begäran om tillgängliggörande för vidareutnyttjande enligt "öppna data-lagen".

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Björn

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2025 e-postadress]

Är [Varbergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Varbergs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------