Offentlig upphandling av fibernät

Glenn Gregersson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Bostadsaktiebolaget Mimer

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev delvis framgångsrik.

Till Bostadsaktiebolaget Mimer,

Jag önskar ta del av
- annons/kravspecifikation,
- inkomna anbud,
- tilldelningsbeslut, samt
- avtal med vinnande anbudsgivare,
i fråga om offentlig upphandling av kommunikationsoperatör för fibernät (som offentliggjorts under senare halvan av innevarande år och tilldelats Telia/Zitius).

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Glenn Gregersson

Post Kundcenter, Bostadsaktiebolaget Mimer

Hej!

Tack för ditt mejl!
Vår ambition är att svara dig inom 1-2 arbetsdagar.

Du vet väl om att du kan chatta med oss på vår hemsida, www.mimer.nu. Där
hittar du också våra vanligaste frågor och svar.
Klicka på den lila ikonen med pratbubblor nere till höger på hemsidan.

Vid ärenden gällande fel i din lägenhet ska du göra en serviceanmälan. Det
gör du snabbt och enkelt via Mina sidor.
Vid akuta ärenden när vi har stängt, ring fastighetsjouren på 021-39 70
00.

Vi önskar dig en fin dag!

Med vänlig hälsning,
Bostads AB Mimer

Till Bostadsaktiebolaget Mimer,

Den 7 december begärde jag, med stöd av tryckfrihetsförordning (1949:105) 2 kap. samt offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 2 kap. 3 §, kopior av allmänna handlingar.

Handlingar på vilka kopior efterfrågades var:
- annons/kravspecifikation,
- inkomna anbud,
- tilldelningsbeslut, samt
- avtal med vinnande anbudsgivare,
i fråga om offentlig upphandling av kommunikationsoperatör för fibernät (som offentliggjorts under senare halvan av innevarande år och tilldelats Telia/Zitius).

Det har nu gått tre arbetsdagar utan att jag överhuvudtaget fått något svar (annat än ett automatiskt sådant), och jag ber därför att få påminna om tryckfrihetsförordningens skyndsamhetskrav (2 kap. 16 §).

Jag emotser ovanstående handlingar snarast.

Med vänlig hälsning,

Glenn Gregersson

Post Kundcenter, Bostadsaktiebolaget Mimer

Hej!

Tack för ditt mejl!
Vår ambition är att svara dig inom 1-2 arbetsdagar.

Du vet väl om att du kan chatta med oss på vår hemsida, www.mimer.nu. Där
hittar du också våra vanligaste frågor och svar.
Klicka på den lila ikonen med pratbubblor nere till höger på hemsidan.

Vid ärenden gällande fel i din lägenhet ska du göra en serviceanmälan. Det
gör du snabbt och enkelt via Mina sidor.
Vid akuta ärenden när vi har stängt, ring fastighetsjouren på 021-39 70
00.

Vi önskar dig en fin dag!

Med vänlig hälsning,
Bostads AB Mimer

Thomas Juhlin, Bostadsaktiebolaget Mimer

2 Bilagor

  • Attachment

    Kommunikationsoperat r fiber.zip

    13.3M Download

  • Attachment

    F rfr gningsunderlag KO fiber.zip

    5.3M Download

Hej Glenn,

Här kommer handlingarna du efterfrågar förutom avtalet med vinnande anbudsgivare som är sekretessbelagt.

Med vänlig hälsning
___________________________________
Thomas Juhlin
Upphandlingssamordnare

021-39 70 73
[e-postadress]
Besöksadress Gasverksgatan 7

Bostads AB Mimer
Box 1170
721 29 Västerås

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Glenn Gregersson <[Registrators #2082 e-postadress]>
Skickat: den 12 december 2023 22:44
Till: Post Mimer <[e-postadress]>
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Offentlig upphandling av fibernät

EXTERNT: *** Det här meddelandet har skickats utanför Mimers organisation, öppna inte bifogade filer eller klicka på länkar om du inte vet att innehållet är säkert ***

Till Bostadsaktiebolaget Mimer,

Den 7 december begärde jag, med stöd av tryckfrihetsförordning (1949:105) 2 kap. samt offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 2 kap. 3 §, kopior av allmänna handlingar.

Handlingar på vilka kopior efterfrågades var:
- annons/kravspecifikation,
- inkomna anbud,
- tilldelningsbeslut, samt
- avtal med vinnande anbudsgivare,
i fråga om offentlig upphandling av kommunikationsoperatör för fibernät (som offentliggjorts under senare halvan av innevarande år och tilldelats Telia/Zitius).

Det har nu gått tre arbetsdagar utan att jag överhuvudtaget fått något svar (annat än ett automatiskt sådant), och jag ber därför att få påminna om tryckfrihetsförordningens skyndsamhetskrav (2 kap. 16 §).

Jag emotser ovanstående handlingar snarast.

Med vänlig hälsning,

Glenn Gregersson

visa citerade sektioner