lönestatistik KCM

sebastian Johansson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Markaryds kommun

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

sebastian Johansson

Till Markaryds kommun,

Jag vill begära ut lönestatistik för KCM.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Sebastian Johansson

Helena Stiber, Markaryds kommun

1 Bilaga

Hej, här kommer det du efterfrågat:

 

┌───────────────────┬─────────┬──────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬──────┐
│Befattning │Antal │Minlön│10:e │Medellön│Medianlön│90:e │Maxlön│
│ │anställda│ │Percentil│ │ │Percentil│ │
├───────────────────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│Totalvärden │45 │29 100│38 240 │42 583 │42 700 │47 960 │52 121│
├───────────────────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│Lärare Gymnasium │28 │38 000│39 495 │43 682 │43 050 │48 235 │49 750│
├───────────────────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│Lärare gymnasiet │9 │40 000│40 120 │42 950 │41 850 │46 190 │47 750│
│yrkesäm │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│Biträdande rektor │1 │52 121│52 121 │52 121 │52 121 │52 121 │52 121│
├───────────────────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│Cafeteriabiträde │1 │29 100│29 100 │29 100 │29 100 │29 100 │29 100│
├───────────────────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│Elevresurs │1 │31 590│31 590 │31 590 │31 590 │31 590 │31 590│
├───────────────────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│Gymnasiesekreterare│1 │37 600│37 600 │37 600 │37 600 │37 600 │37 600│
├───────────────────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│Lärare obehörig │1 │38 600│38 600 │38 600 │38 600 │38 600 │38 600│
├───────────────────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│Skolassistent │1 │31 170│31 170 │31 170 │31 170 │31 170 │31 170│
├───────────────────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│Specialpedagog │1 │46 400│46 400 │46 400 │46 400 │46 400 │46 400│
├───────────────────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│Studie o │1 │40 000│40 000 │40 000 │40 000 │40 000 │40 000│
│yrkesvägledare │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────────┴──────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────┘

 

 

Helena Stiber
HR-specialist
Kommunstyrelseförvaltningen
Markaryds kommun
Telefon: 0433 – 720 52
[1][e-postadress]

[2]Markaryds_kommun

[3]www.markaryd.se

Markaryds kommun (Kommunstyrselsen) behandlar dina personuppgifter

enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration

och ärendehantering. Bestämmelserna i Tryckfrihetsförordningen

innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna
handlingar.

Du har rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina
personuppgiftsbehandlingar.

Mer information om dina rättigheter finns på kommunens hemsida

([4]www.markaryd.se/dataskyddsforordningen-gdpr)

 

Från: Markaryd-Ks <[5][Markaryds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 28 september 2023 12:49
Till: Sara Malmsjö Johansson <[6][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - lönestatistik KCM

 

 

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: sebastian Johansson <[7][Registrators #1996 e-postadress]>
Skickat: den 28 september 2023 12:33
Till: Markaryd-Ks
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - lönestatistik KCM

 

Till Markaryds kommun,

Jag vill begära ut lönestatistik för KCM.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Sebastian Johansson

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[8]https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[9][Registrators #1996 e-postadress]

Är [10][Markaryds kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Markaryds kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [11][e-postadress]:
[12]https://eur01.safelinks.protection.outlo...

┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│[13][IMG]│[14]Be oss uppdatera e-postadressen för Markaryds │
│ │kommun - Handlingar.se │
│ │ │
│ │eur01.safelinks.protection.outlook.com │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[15]https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
3. http://www.markaryd.se/
4. http://www.markaryd.se/dataskyddsforordn...
5. mailto:[Markaryds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
6. mailto:[e-postadress]
7. mailto:[Registrators #1996 e-postadress]
8. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
9. mailto:[Registrators #1996 e-postadress]
10. mailto:[Markaryds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
11. mailto:[e-postadress]
12. https://handlingar.se/change_request/new...
13. https://handlingar.se/change_request/new...
14. https://handlingar.se/change_request/new...
15. https://handlingar.se/help/officers