Löner på exploateringskontoret avdelning Miljö, Landskap och trafik

Nicklas Centring gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Exploateringskontoret

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Nicklas Centring

Till Exploateringskontoret,

Jag skulle få ut lönelista för exploateringskontorets avdelning Miljö, Landskap och Trafik.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Nicklas

Funktion EXPL Exploateringskontoret, Exploateringskontoret

Härmed bekräftas att vi har tagit emot din epost.

 

Med vänlig hälsning

 

Exploateringskontoret, Stockholms stad

Registraturet
Box 8189, 104 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 4
Telefon växel: 08-508 27 600
Telefon registraturet: 08-508 27 112
E-post: [1][Exploateringskontoret e-postadress för begäran om allmän handling]
[2]www.stockholm.se

Information om behandling av personuppgifter

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
[3]stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Exploateringskontoret e-postadress för begäran om allmän handling]
2. file:///tmp/%20%20
3. http://www.stockholm.se/dataskydd

Carina Wellbring, Exploateringskontoret

2 Bilagor

Hej!

 

Bifogar en lönelista enligt begäran

 

Med vänliga hälsningar

 

Carina Wellbring, HR-administratör

Exploateringskontoret, Administrativa avdelningen
Box 8189, 104 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 4
[1]start.stockholm

[2]http://slk.intranat.stockholm.se/pagefil...

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar
personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
[3]start.stockholm/dataskydd hittar du
information om stadens behandling av personuppgifter.

 

 

 

References

Visible links
1. http://start.stockholm/
3. https://start.stockholm/dataskydd