Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Löner på exploateringskontoret avdelning Miljö, Landskap och trafik'.

Exploateringskontoret
Personalförteckning
Avdelning
Titel
Namn
Nuvarande lön
Miljö, landskap och trafik
Trafikplanerare
Amanda Fjellström
40 000
Miljö, landskap och trafik
Junior Trafikplanerare
Andreas Ristare
37 300
Miljö, landskap och trafik
Trafikplanerare
Kristen Haeffner
42 000
Miljö, landskap och trafik
Trafikplanerare
Joanna Saber
46 000
Miljö, landskap och trafik
Trafikplanerare
Eric Brinkebäck
41 500
Miljö, landskap och trafik
Miljöspecialist
Anna Persson
44 000
Miljö, landskap och trafik
Miljöspecialist
Annelie Harlén
45 100
Miljö, landskap och trafik
Landskapsarkitekt
Sara Widlund
42 300
Miljö, landskap och trafik
Landskapsarkitekt
Emelie Maniette
42 700
Miljö, landskap och trafik
Trafikplanerare
Irena Juric
44 500
Miljö, landskap och trafik
Miljöspecialist
Therese Hartnor
45 800
Miljö, landskap och trafik
Trafikplanerare
Anna Widborg
48 000
Miljö, landskap och trafik
Trafikplanerare
Martin Viitanen
44 500
Miljö, landskap och trafik
Miljösamordnare
Ida Sundling
48 000
Miljö, landskap och trafik
Miljösamordnare
Pernil a Morris
45 200
Miljö, landskap och trafik
Miljöspecialist
Eric Zetterval
46 600
Miljö, landskap och trafik
Miljöspecialist
Sofia Thurin
48 000
Miljö, landskap och trafik
Miljöspecialist
Alexandra Bercoff
50 500
Miljö, landskap och trafik
Miljöspecialist
Lea Levi
48 200
Miljö, landskap och trafik
Landskapsarkitekt
Sara Ellert Ezeldin
46 600
Miljö, landskap och trafik
Trafikplanerare
Monika Lucia Marcus
47 500
Miljö, landskap och trafik
Landskapsarkitekt
Hanna Lindh
46 700
Miljö, landskap och trafik
Enhetschef
Birgitta Nylander
67 200
Miljö, landskap och trafik
Landskapsarkitekt
Therese Andersson
47 000
Miljö, landskap och trafik
Landskapsarkitekt
Emma Zetterman
45 200
Miljö, landskap och trafik
Trafikplanerare
Abraham Rondon
48 550
Miljö, landskap och trafik
Trafikplanerare
Magnus Kvarnström
43 900
Miljö, landskap och trafik
Landskapsarkitekt
Peter Staflin
41 700
Miljö, landskap och trafik
Landskapsarkitekt
Sofia Dahlbäck
48 600
Miljö, landskap och trafik
Landskapsarkitekt
Kerstin Lagnefeldt
51 000
Miljö, landskap och trafik
Miljösamordnare
Maria Nord Vol mer
53 000
Miljö, landskap och trafik
Enhetschef
Frida Nordström
67 000
Miljö, landskap och trafik
Miljöspecialist
Johan Olsve
53 200
Miljö, landskap och trafik
Trafikplanerare
Sebastian Roverano
41 900
Miljö, landskap och trafik
Miljöingenjör
Johan Gustafsson
52 500
Miljö, landskap och trafik
Trafikplanerare
Johan Karlqvist
51 100
Miljö, landskap och trafik
Miljöspecialist
Helen Svedberg
53 000
Miljö, landskap och trafik
Enhetschef
Daniel Lundqvist
68 200
Miljö, landskap och trafik
Landskapsarkitekt
Anna Ek
51 700
Miljö, landskap och trafik
Landskapsarkitekt
Emma Lundborg
56 300
Miljö, landskap och trafik
Landskapsarkitekt
Christina Reje Rahmberg
55 800
Miljö, landskap och trafik
Landskapsarkitekt
Jenny Mathiasson 
52 500
Miljö, landskap och trafik
Miljöspecialist
Åsa Fritioff
52 000
Miljö, landskap och trafik
Landskapsarkitekt
Karin Stephansson
55 000
Miljö, landskap och trafik
Landskapsarkitekt
Liselotte Luhr
55 000
Miljö, landskap och trafik
Landskapsarkitekt
Emma Wiren 
54 500
Miljö, landskap och trafik
Landskapsarkitekt
Ylva Kjellin
50 700
Miljö, landskap och trafik
Trafikplanerare
Monica Carlbaum
44 600
Miljö, landskap och trafik
Ekolog
Björn-Axel Beier
57 000
Miljö, landskap och trafik
Landskapsarkitekt
Anita Rogström
54 700
Miljö, landskap och trafik
Enhetschef
Per Qvist
67 000
Miljö, landskap och trafik
Avdelningschef
Anders Johnson
89 000
Miljö, landskap och trafik
Landskapsarkitekt
Britt Berntsson
57 400
Miljö, landskap och trafik
Landskapsarkitekt
Agneta Schill
57 400
Sida 1