Lönelista från skola i Täby kommun

Therese gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Täby kommun

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev delvis framgångsrik.

Till Täby kommun,
Vill ha ett utdrag på Byleskolan i Täby Kyrkby och deras lönelista på deras anställda.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning, Therese

Täby KC, Täby kommun

Tack för att du kontaktat oss!

Vi bekräftar att vi har tagit emot ditt ärende.

Ditt ärende har ärendenummer: 332325
Inkom: 2023-08-17 19:40:18

Vill du tillföra något i ärendet, vänligen besvara detta mail.
Om ditt ärende är akut vänligen ring oss på 08-5555 90 00.

Med vänlig hälsning

Kontaktcenter
Täby kommun
Telefon: 08-555 590 00
Postadress: 183 80 Täby
Besöksadress: Esplanaden 3
Webb: www.taby.se
Facebook: www.facebook.com/kommuntaby

De personuppgifter som du lämnar till Kontaktcenter kommer att behandlas i
enlighet med
dataskyddsförordningen. Läs mer om hur Täby kommun behandlar
personuppgifter på
www.taby.se/personuppgifter
 

sakrameddelanden@taby.se, Täby kommun

Du har fått ett Säkert meddelande från Täby kommun. Klicka på länken nedan för att läsa meddelandet.

https://sakrameddelanden.taby.se/connect...

Ditt meddelande kan läsas från dator, läsplatta och på mobil. Du kan ta emot och besvara meddelandet. Bara den som är behörig kan läsa innehållet.

Om du är osäker på om meddelandet verkligen är skickat av Täby kommun, vänligen verifiera innan du öppnar meddelandet.

Detta är ett automatiskt meddelande som inte går att besvara.

Vänliga hälsningar Täby kommun