Jonas Bränning

Till Västra Götalandsregionen,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras;
https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

region@vgregion.se, Västra Götalandsregionen

Hej,

Vi har mottagit din förfrågan och skickat den vidare för hantering.

Vänlig hälsning
 
Västra Götalandsregionen
Mail: [e-postadress]
Webbsida: www.vgregion.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1920 e-postadress]>
Skickat: den 25 maj 2023 11:00
Till: [e-postadress]
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Det här mejlet har skickats via en e-postserver utanför Västra Götalandsregionen. Var försiktig. Om du inte känner igen avsändaren eller om innehållet verkar misstänkt bör du inte klicka på några länkar eller öppna eventuella bilagor.

Till Västra Götalandsregionen,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras; https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1920 e-postadress]

Är [Västra Götalandsregionen e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Västra Götalandsregionen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Faktura Team1 FB, Västra Götalandsregionen

Hej!

Vi har tagit emot er begäran angående allmänna/offentliga handlingar, fakturakopior.
Vi kommer hantera detta så fort vi kan, då vi för tillfället har många förfrågningar hanteras dessa i den ordning de inkommer.

Är det samtlga leverantörer hos VGR du är intresserad av för den angivna perioden?

Vänliga hälsningar
_________________________________

Ekonomiservice Leverantörsfaktura
Västra Götalandsregionen
Telefon: 010 - 441 02 00
 

OBS! Kom ihåg att svara med historik

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1920 e-postadress]>
Skickat: den 25 maj 2023 11:00
Till: [e-postadress]
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Det här mejlet har skickats via en e-postserver utanför Västra Götalandsregionen. Var försiktig. Om du inte känner igen avsändaren eller om innehållet verkar misstänkt bör du inte klicka på några länkar eller öppna eventuella bilagor.

Till Västra Götalandsregionen,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras; https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1920 e-postadress]

Är [Västra Götalandsregionen e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Västra Götalandsregionen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Jonas Bränning

Till Faktura Team1 FB,

Hej,

Ja, det stämmer, samtliga leverantörer. Det är också viktig vilken förvaltning/bolag som köpt produkterna och tjänsterna.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

Faktura Team1 FB, Västra Götalandsregionen

1 Bilaga

Hej!

Bifogat finner du första delen av kontoutdraget.

Vänliga hälsningar
_________________________________

Ekonomiservice Leverantörsfaktura
Västra Götalandsregionen
Telefon: 010 - 441 02 00
 

OBS! Kom ihåg att svara med historik

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1920 e-postadress]>
Skickat: den 29 maj 2023 10:28
Till: Faktura Team1 FB <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Det här mejlet har skickats via en e-postserver utanför Västra Götalandsregionen. Var försiktig. Om du inte känner igen avsändaren eller om innehållet verkar misstänkt bör du inte klicka på några länkar eller öppna eventuella bilagor.

Till Faktura Team1 FB,

Hej,

Ja, det stämmer, samtliga leverantörer. Det är också viktig vilken förvaltning/bolag som köpt produkterna och tjänsterna.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

visa citerade sektioner

Faktura Team1 FB, Västra Götalandsregionen

1 Bilaga

Hej!

Bifogat finner du andra delen av kontoutdraget.

Vänliga hälsningar
_________________________________

Ekonomiservice Leverantörsfaktura
Västra Götalandsregionen
Telefon: 010 - 441 02 00
 

OBS! Kom ihåg att svara med historik

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1920 e-postadress]>
Skickat: den 29 maj 2023 10:28
Till: Faktura Team1 FB <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Det här mejlet har skickats via en e-postserver utanför Västra Götalandsregionen. Var försiktig. Om du inte känner igen avsändaren eller om innehållet verkar misstänkt bör du inte klicka på några länkar eller öppna eventuella bilagor.

Till Faktura Team1 FB,

Hej,

Ja, det stämmer, samtliga leverantörer. Det är också viktig vilken förvaltning/bolag som köpt produkterna och tjänsterna.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

visa citerade sektioner