Jonas Bränning

Till Region Sörmland,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras;
https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

Region Sörmland

[1]Ösd kommunvapen
Region Sörmland [2]I-230525-0216
Hej ,

Vi har mottagit ditt ärende "begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022", med ärendenummer I-230525-0216. 

Ärendebeskrivning

Till Region Sörmland,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte
efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4)
veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning,
DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras;
https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1913 e-postadress]

Är [Region Sörmland e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region Sörmland? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller
uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om
hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Vänliga hälsningar,
Kontaktcenter

 

References

Visible links
2. https://topdesk.dd.dll.se/tas/public/con...

Leverantörsfaktura, Region Sörmland

4 Bilagor

Hej!

 

Se bilaga! 😊

 

Med vänliga hälsningar

_______________________________

 

Carina Johansson

Ekonomiassistent

 

Inköp Sörmland - Västmanland

 

[1]Ny logga Inköp

 

Från: Registratur Region Sörmland <[e-postadress]>
Skickat: den 25 maj 2023 11:19
Till: Leverantörsfaktura <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för
september 2022 A
Prioritet: Hög

 

Hej!

 

Översänder inkommen begäran till er för hantering.

 

Med vänlig hälsning,

Fanny

 

 

Fanny Andersson
Dokumentcontroller

 

Huvudregistraturen

Staben för demokrati och insyn

Postadress: Region Sörmland, 611 88 Nyköping

Besöksadress: Repslagaregatan 19, Nyköping

Telefon: 0155 – 24 50 00
e-post: [2][e-postadress]

regionsormland.se
[3]1177.se

 

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[4][Registrators #1913 e-postadress]>
Skickat: den 25 maj 2023 11:00
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Region Sörmland
<[5][Region Sörmland e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för
september 2022

 

Till Region Sörmland,

 

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti
2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

 

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande
information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill
vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan
endast grundläggande information om dessa enligt följande:

 

Verifikationsnummer,

Leverantörens namn,

Leverantörens organisationsnummer,

Ert kontonummer,

Kontobeskrivning,

Totalt belopp,

Registreringsdatum,

Förvaltning (köparen),

Fakturanummer.

 

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett
CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran
besvaras inom fyra (4) veckor.

 

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna
data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten
för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta
del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till
[6]https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

 

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga
myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör
besvaras;
[7]https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

Jonas Bränning

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[8]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[9][Registrators #1913 e-postadress]

 

Är [10][Region Sörmland e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Region Sörmland? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [11][e-postadress]:

[12]https://handlingar.se/change_request/new...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[13]https://handlingar.se/help/officers

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[e-postadress]
3. https://www.1177.se/Sormland/
4. mailto:[Registrators #1913 e-postadress]
5. mailto:[Region Sörmland e-postadress för begäran om allmän handling]
6. https://www.dataportal.se/
7. https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...
8. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
9. mailto:[Registrators #1913 e-postadress]
10. mailto:[Region Sörmland e-postadress för begäran om allmän handling]
11. mailto:[e-postadress]
12. https://handlingar.se/change_request/new...
13. https://handlingar.se/help/officers

Jonas Bränning

Till Leverantörsfaktura,

Hej, tack för filen. Jag har tyvärr svårt att ladda ner filen så jag undrar om ni kan spara filen i ett nytt namn utan mellanslag och äåö, ex. Leverantorsreskontra2209

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

Leverantörsfaktura, Region Sörmland

1 Bilaga

  • Attachment

    RegionSormlandsep2022.csv

    3.7M Download

Hej!

Då försöker vi igen...
Se bilaga!

Med vänliga hälsningar
_______________________________
 
Carina Johansson
Ekonomiassistent
 
Inköp Sörmland - Västmanland
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1913 e-postadress]>
Skickat: den 7 juni 2023 10:41
Till: Leverantörsfaktura <[e-postadress]>
Ämne: Re: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022 A

Till Leverantörsfaktura,

Hej, tack för filen. Jag har tyvärr svårt att ladda ner filen så jag undrar om ni kan spara filen i ett nytt namn utan mellanslag och äåö, ex. Leverantorsreskontra2209

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

visa citerade sektioner