Jonas Bränning

Till Region Skåne,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras;
https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

Region SkåneTack för ditt e-postmeddelande. Vi hanterar eller skickar vidare ditt
ärende till rätt förvaltning så snart som möjligt.  

 

Observera att inkommande e-post utgör allmän handling och att ditt
meddelande kan komma att lämnas ut vid begäran. 

 

Med vänlig hälsning,

 

Kundcenter

Gemensam Servicefunktion, Regionservice

 

Region Skåne

29189 Kristianstad

[e-postadress

Region Skåne ansvarar för hälso-och sjukvården, utvecklingen av
näringsliv, kollektrafik, kultur och samarbete med andra regioner i och
utanför Sverige

Region Skåne

Hej,

Bekräftar härmed att Region Skåne har tagit emot din begäran.
Vi kommer att handlägga den skyndsamt och återkomma så snabbt som möjligt.

Med vänlig hälsning, 
Diariet  
Koncernkontoret  
Enheten för diarium och handlingsoffentlighet

Region Skåne  
Rådhus Skåne 
Postadress: 291 89 Kristianstad  
Besöksadress: Västra Storgatan 12 
tfn +46 (0) 44-309 31 31   
[e-postadress]  
http://www.Skane.se   
Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1912 e-postadress]>
Skickat: den 25 maj 2023 11:00
Till: Region Skåne <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Till Region Skåne,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras; https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1912 e-postadress]

Är [Region Skåne e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region Skåne? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Email secured by Check Point

Jonas Bränning

Till Region Skåne,

Hej,

Nu har det gått 4 veckor sedan jag skickade in begäran om vidareutnyttjande av data och jag har fortfarande inte fått någon data. Såklart avser min begäran Region Östergötland och inte Linköpings kommun. Jag förväntar mig skyndsam hantering av min begäran.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

Region SkåneTack för ditt e-postmeddelande. Vi hanterar eller skickar vidare ditt
ärende till rätt förvaltning så snart som möjligt.  

 

Observera att inkommande e-post utgör allmän handling och att ditt
meddelande kan komma att lämnas ut vid begäran. 

 

Med vänlig hälsning,

 

Kundcenter

Gemensam Servicefunktion, Regionservice

 

Region Skåne

29189 Kristianstad

[e-postadress

Region Skåne ansvarar för hälso-och sjukvården, utvecklingen av
näringsliv, kollektrafik, kultur och samarbete med andra regioner i och
utanför Sverige

Region Skåne

Hej Jonas,

Nedan begäran verkar vara riktad mot Region Östergötland?

Med vänlig hälsning,
Anna Nilsson
Enheten för diarium och handlingsoffentlighet 
Koncernkontoret   
Informationsstyrning och informationsförvaltning   
Region Skåne   
Dockplatsen 26  
Postadress:  291 89 Kristianstad
Besöksadress: Dockplatsen 26  
tfn +46 (0) 44-309 31 31    
[e-postadress]   
http://www.Skane.se    
Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1912 e-postadress]>
Skickat: den 15 juni 2023 20:05
Till: Region Skåne <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Till Region Skåne,

Hej,

Nu har det gått 4 veckor sedan jag skickade in begäran om vidareutnyttjande av data och jag har fortfarande inte fått någon data. Såklart avser min begäran Region Östergötland och inte Linköpings kommun. Jag förväntar mig skyndsam hantering av min begäran.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

visa citerade sektioner

Jonas Bränning

Till Region Skåne,

Hej,

Ett misstag från min sida, jag blandade ihop er och Region Östergötland. Min begäran gäller. Läs gärna korrespondensen från första början.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

Region SkåneTack för ditt e-postmeddelande. Vi hanterar eller skickar vidare ditt
ärende till rätt förvaltning så snart som möjligt.  

 

Observera att inkommande e-post utgör allmän handling och att ditt
meddelande kan komma att lämnas ut vid begäran. 

 

Med vänlig hälsning,

 

Kundcenter

Gemensam Servicefunktion, Regionservice

 

Region Skåne

29189 Kristianstad

[e-postadress

Region Skåne ansvarar för hälso-och sjukvården, utvecklingen av
näringsliv, kollektrafik, kultur och samarbete med andra regioner i och
utanför Sverige

Region Skåne

Hej Jonas,

 

Diariet har lämnat ut dessa uppgifter till dig den 29e maj. Har försökt
mejla till dig nu utan framgång, mejlen studsar hela tiden och vi ser inte
riktigt varför.

Har du någon alternativ e-postadress som vi kan mejla till?

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Anna Nilsson 
Utvecklare/Arkivarie

Enheten för diarium och handlingsoffentlighet
Koncernkontoret  
Informationsstyrning och informationsförvaltning 

 

Region Skåne  
Dockplatsen 26 
Postadress:  291 89 Kristianstad
Besöksadress: Dockplatsen 26 
tfn +46 (0) 72-4625260
sms +46 (0) 72-4625260
[1][e-postadress]
[2]http://www.Skane.se   

Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för
utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med
andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande
organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. 

 

När du skickar e-post till Region Skåne behandlar vi dina personuppgifter
i enlighet med gällande lagstiftning. Mer om hur dina personuppgifter
behandlas hittar du på [3]Skane.se/personuppgifter.

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]%0b
2. http://www.skane.se/
3. https://skane.se/personuppgifter

Jonas Bränning

Till Region Skåne,

Hej,

Jag har inte fått någon fil den 29 maj. Hur stor är filen, det kan finnas en begränsning i filens storlek kopplat till den plattform som jag använder. Kan ni pröva att spara filen i annat format, ex. OpenDocument-kalkylblad?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

Region SkåneTack för ditt e-postmeddelande. Vi hanterar eller skickar vidare ditt
ärende till rätt förvaltning så snart som möjligt.  

 

Observera att inkommande e-post utgör allmän handling och att ditt
meddelande kan komma att lämnas ut vid begäran. 

 

Med vänlig hälsning,

 

Kundcenter

Gemensam Servicefunktion, Regionservice

 

Region Skåne

29189 Kristianstad

[e-postadress

Region Skåne ansvarar för hälso-och sjukvården, utvecklingen av
näringsliv, kollektrafik, kultur och samarbete med andra regioner i och
utanför Sverige

Region Skåne

Hej Jonas,

Då förstår jag. Filen är på 9 MB.
Dessvärre kan vi endast skicka den i excel-format. Det vi kan erbjuda istället är ett USB-minne eller att du tar del av handlingarna på plats.
Vanligtvis tar vi ut en avgift för USB-minnen men eftersom detta inte är en särskilt stor filmängd så skulle det i så fall bli avgiftsfritt denna gång.

Utlämnandet kostar således inget i detta fall.

Med vänlig hälsning,
Anna Nilsson
Enheten för diarium och handlingsoffentlighet 
Koncernkontoret   
Informationsstyrning och informationsförvaltning   
Region Skåne   
Dockplatsen 26  
Postadress:  291 89 Kristianstad
Besöksadress: Dockplatsen 26  
tfn +46 (0) 44-309 31 31    
[e-postadress]   
http://www.Skane.se    
Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

________________________________________
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1912 e-postadress]>
Skickat: den 20 juni 2023 08:02:45 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Till: Region Skåne
Ämne: Re: Begäran om allmänna handlingar

Till Region Skåne,

Hej,

Jag har inte fått någon fil den 29 maj. Hur stor är filen, det kan finnas en begränsning i filens storlek kopplat till den plattform som jag använder. Kan ni pröva att spara filen i annat format, ex. OpenDocument-kalkylblad?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

visa citerade sektioner

Jonas Bränning

Till Region Skåne,

Hej,

Jag befinner långt ifrån Skåne så ett USB-minne är inte ett alternativ, men tack för erbjudandet. Kan ni dela upp filen i två delar och skicka som två mejl. Det skulle i sådana fall lösa problemet?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

Region SkåneTack för ditt e-postmeddelande. Vi hanterar eller skickar vidare ditt
ärende till rätt förvaltning så snart som möjligt.  

 

Observera att inkommande e-post utgör allmän handling och att ditt
meddelande kan komma att lämnas ut vid begäran. 

 

Med vänlig hälsning,

 

Kundcenter

Gemensam Servicefunktion, Regionservice

 

Region Skåne

29189 Kristianstad

[e-postadress

Region Skåne ansvarar för hälso-och sjukvården, utvecklingen av
näringsliv, kollektrafik, kultur och samarbete med andra regioner i och
utanför Sverige

Region Skåne

Hej Jonas,

Detta är alternativen vi kan erbjuda gällande denna fil:
Antingen översänder vi excel-filen till en annan e-postadress eller så kan vi skicka ett USB per vanlig post utan avgift.

Ett annat alternativ är att du delar upp din begäran. Uttaget är automatiserat från ekonomisystemet. Vi kan ställa begäran till ekonomiavdelningen i två delar, är det leverantörsreskontra för september 2022 så skulle man ju till exempel kunna lägga en begäran för de två första veckorna i september och en för de andra två veckorna. Återkom om du vill att vi gör det.

Med vänlig hälsning,
Anna Nilsson
Enheten för diarium och handlingsoffentlighet 
Koncernkontoret   
Informationsstyrning och informationsförvaltning   
Region Skåne   
Dockplatsen 26  
Postadress:  291 89 Kristianstad
Besöksadress: Dockplatsen 26  
tfn +46 (0) 44-309 31 31    
[e-postadress]   
http://www.Skane.se    
Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

________________________________________
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1912 e-postadress]>
Skickat: den 20 juni 2023 13:03:20 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Till: Region Skåne
Ämne: Re: Sv: Begäran om allmänna handlingar

Till Region Skåne,

Hej,

Jag befinner långt ifrån Skåne så ett USB-minne är inte ett alternativ, men tack för erbjudandet. Kan ni dela upp filen i två delar och skicka som två mejl. Det skulle i sådana fall lösa problemet?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

visa citerade sektioner

Jonas Bränning

Till Region Skåne,

Hej,
Tack för bra förslag, vi delar upp uttaget i två delar enligt ert förslag.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

Region SkåneTack för ditt e-postmeddelande. Vi hanterar eller skickar vidare ditt
ärende till rätt förvaltning så snart som möjligt.  

 

Observera att inkommande e-post utgör allmän handling och att ditt
meddelande kan komma att lämnas ut vid begäran. 

 

Med vänlig hälsning,

 

Kundcenter

Gemensam Servicefunktion, Regionservice

 

Region Skåne

29189 Kristianstad

[e-postadress

Region Skåne ansvarar för hälso-och sjukvården, utvecklingen av
näringsliv, kollektrafik, kultur och samarbete med andra regioner i och
utanför Sverige

Region Skåne

Hej,

Nu har jag lagt en sådan beställning, vi återkommer så fort som möjligt.
Utlämnandet är kostnadsfritt.

Med vänlig hälsning,
Anna Nilsson
Enheten för diarium och handlingsoffentlighet 
Koncernkontoret   
Informationsstyrning och informationsförvaltning   
Region Skåne   
Dockplatsen 26  
Postadress:  291 89 Kristianstad
Besöksadress: Dockplatsen 26  
tfn +46 (0) 44-309 31 31    
[e-postadress]   
http://www.Skane.se    
Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

________________________________________
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1912 e-postadress]>
Skickat: den 21 juni 2023 10:30:24 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Till: Region Skåne
Ämne: Re: Sv: Sv: Begäran om allmänna handlingar

Till Region Skåne,

Hej,
Tack för bra förslag, vi delar upp uttaget i två delar enligt ert förslag.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

visa citerade sektioner

Region Skåne

1 Bilaga

Hej,

Översänder begärd handling del 2/2.

Med vänlig hälsning,
Camilla
Enheten för diarium och handlingsoffentlighet
Koncernkontoret
Informationsstyrning och informationsförvaltning

Region Skåne
Postadress: 291 89 Kristianstad
Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö
tfn +46 (0) 44-309 31 31

[1][e-postadress]

[2]http://www.Skane.se

 

Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för
utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med
andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande
organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

 

 

 

När du skickar e-post till Region Skåne behandlar vi dina personuppgifter
i enlighet med gällande lagstiftning. Mer om hur dina personuppgifter
behandlas hittar du på [3]Skane.se/personuppgifter.

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.skane.se/
3. https://skane.se/personuppgifter

Jonas Bränning

Till Region Skåne,

Tack, men jag har endast fått en fil.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

Region SkåneTack för ditt e-postmeddelande. Vi hanterar eller skickar vidare ditt
ärende till rätt förvaltning så snart som möjligt.  

 

Observera att inkommande e-post utgör allmän handling och att ditt
meddelande kan komma att lämnas ut vid begäran. 

 

Med vänlig hälsning,

 

Kundcenter

Gemensam Servicefunktion, Regionservice

 

Region Skåne

29189 Kristianstad

[e-postadress

Region Skåne ansvarar för hälso-och sjukvården, utvecklingen av
näringsliv, kollektrafik, kultur och samarbete med andra regioner i och
utanför Sverige

Region Skåne

1 Bilaga

Hej,

Översänder begärd handling del 1/2.

Med vänlig hälsning,
Camilla
Enheten för diarium och handlingsoffentlighet
Koncernkontoret
Informationsstyrning och informationsförvaltning

Region Skåne
Postadress: 291 89 Kristianstad
Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö
tfn +46 (0) 44-309 31 31

[1][e-postadress]

[2]http://www.Skane.se

 

Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för
utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med
andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande
organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

 

 

 

När du skickar e-post till Region Skåne behandlar vi dina personuppgifter
i enlighet med gällande lagstiftning. Mer om hur dina personuppgifter
behandlas hittar du på [3]Skane.se/personuppgifter.

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.skane.se/
3. https://skane.se/personuppgifter

Jonas Bränning

Till Region Skåne,

Tack så hemskt mycket för all hjälp!

Önskar dig och dina kollegor en fin midsommar.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

Region SkåneTack för ditt e-postmeddelande. Vi hanterar eller skickar vidare ditt
ärende till rätt förvaltning så snart som möjligt.  

 

Observera att inkommande e-post utgör allmän handling och att ditt
meddelande kan komma att lämnas ut vid begäran. 

 

Med vänlig hälsning,

 

Kundcenter

Gemensam Servicefunktion, Regionservice

 

Region Skåne

29189 Kristianstad

[e-postadress

Region Skåne ansvarar för hälso-och sjukvården, utvecklingen av
näringsliv, kollektrafik, kultur och samarbete med andra regioner i och
utanför Sverige