HSA katalog som öppen data

Uppenbar Pseudonym gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Inera AB

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev nekad av Inera AB.

Uppenbar Pseudonym

Till Inera AB,

Jag fick nyligen ut alla avdelningar från RVN.

Jag ser att ni har en katalog på https://www.inera.se/tjanster/alla-tjans... och jag vill gärna ha ut det här kataloget som öppna data.

Vill ni släppa det enligt lagen om öppna data?

Jag önskar även kontaktinformation till den som ansvarar för öppna data hos er om någon sådan finns.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Registrator, Inera AB

Hej!

Informationen i HSA ägs av respektive ansluten organisation och kan inte lämnas ut av Inera. Begäran måste alltså riktas till respektive informationsägare.

För mer information, se dokumentet Utlämnande av uppgifter från HSA-katalogen (https://inera.atlassian.net/wiki/downloa...).

Vänliga hälsningar,
 
Registrator
 
E-POST  [Inera e-postadress för begäran om allmän handling]
BESÖKSADRESS  Hornsgatan 20, Stockholm
www.inera.se
Inera är kommunernas och regionernas digitaliseringsbolag med uppdrag att utveckla välfärden.
Vill du veta mer om Inera? Prenumerera på vårt nyhetsbrev Aktuellt från Inera och följ oss på Linkedin.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2027 e-postadress]>
Skickat: den 23 oktober 2023 13:47
Till: Registrator <[Inera e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - HSA katalog som öppen data

(Extern)

Till Inera AB,

Jag fick nyligen ut alla avdelningar från RVN.

Jag ser att ni har en katalog på https://www.inera.se/tjanster/alla-tjans... och jag vill gärna ha ut det här kataloget som öppna data.

Vill ni släppa det enligt lagen om öppna data?

Jag önskar även kontaktinformation till den som ansvarar för öppna data hos er om någon sådan finns.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2027 e-postadress]

Är [Inera e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Inera AB? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------